Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása – 2020 AUTMENTOR2020


Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása – 2020 AUTMENTOR2020

Megjelent az Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása 2020 (AUTMENTOR2020) című pályázat, amelynek révén autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek nevelését-oktatását integráltan végző köznevelési intézmények, valamint e célt segítő civil szervezetek támogatására nyílik lehetőség. Pályázati határidő 2020. szeptember 30, a megpályázható összeg 500 000 – 1 200 000 Ft.

Pályázat

megnevezése

Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása 2020 AUTMENTOR2020

Pályázati támogatás célja

Minőségi autizmus-specifikus nevelés, oktatás feltételeinek megteremtése integráltan nevelő-oktató köznevelési intézményekben, mentorálási folyamat segítségével.

Közvetlen cél: mentoráltak mindennapi munkájának minél szakszerűbb, magas szintű elvégzésének támogatása az autizmus-specifikus ismeretek közvetítésével.

Közvetett cél: a támogatásban érintett köznevelési intézmények segítése az autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek hatékony integrálásában.

Keretösszeg

15 000 000 Ft

Pályázók köre

Alapítványok és egyesületek, amelyek autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek integrált nevelését-oktatását végző köznevelési intézmények támogatására jöttek létre, és létesítő okiratukban szerepel az adott köznevelési intézmény támogatása.

Köznevelési intézmények, amelyek az autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek nevelését-oktatását integrált formában végzik.

Kötelező

tevékenységek

 • Legalább 1 mentor és legalább 1 mentorált részvétele, mentorálás;

 • Szakmai program összeállítása pályázáskor;

 • Nyertes pályázat esetén részletes szakmai terv kidolgozása;

 • Autizmus-specifikus tevékenység megvalósítása a köznevelési intézményben tanuló érintett gyermekek bevonásával;

 • Autizmus-specifikus képzettség megszerzése 1 fő köznevelési intézményben dolgozó részvételével

Választható

tevékenységek

 • Autizmus-specifikus tanfolyamon, képzésen való részvétel (a kötelező 1 főn felül);

 • Eszközök, autizmus spektrumzavarral foglalkozó szakirodalom beszerzése;

 • Disszemináció;

 • Hospitálás más, autista gyermekeket integráltan oktató köznevelési intézményben;

 • Autizmus témájú workshopon, konferencián való részvétel;

 • Autizmus témájú szülőcsoport indítása;

 • Nevelőtestületi érzékenyítés;

 • Autizmus témájú egyéb szakmai vagy pénzügyi tevékenység.

Műszaki-szakmai elvárások

Program megvalósítói:

 1. Mentor:

  • Autizmus spektrumzavar területén jártas, gyakorlott szakértő, megfelelő végzettséggel;

  • Rendelkezik autizmus-specifikus elméleti tudással és gyakorlati jártassággal;

  • Külső szakértő;

  • Elvárt kötelező mentor óraszám: legalább 20 óra mentoráltanként

 2. Mentorált:

  • Érintett intézményben dolgozó, autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekekkel közvetlenül foglalkozó személy;

  • Egy mentorált csak egy pályázatban szerepelhet, de 1 pályázatban szerepelhet több mentorált is.

  • Elvárt kötelező mentor óraszám: minimum 20 kontaktóra a mentorral és minimum 20 kontaktóra az autista gyermekkel

 3. Szakmai és pénzügyi kapcsolattartó:

  • Kötelező a két személy megnevezése, díjazása elszámolható

 4. Egyéb vállalások:

 • A pályázó intézménynek meg kell neveznie legalább 1 fő, az intézményben dolgozó személyt, aki részt vesz legalább 30 órás, autizmus-specifikus tanfolyamon.

 • Az NFSZK felkérése esetén beszámol a nyertes projektjének megvalósításáról.

Elszámolható költségek

 1. Személyi jellegű kifizetések és munkáltatói járulékaik: mentor, mentorált, szakmai és pénzügyi kapcsolattartók megbízási díjai és foglalkoztatást terhelő járulékai.

 2. Szakmai Tervhez kapcsolódó dologi kiadások: vállalkozói díj, képzési, utazási, szállás és szállítási költségek, disszeminációs költségek,

eszközbeszerzés, szakirodalom beszerzése.

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Magvalósítás időtartama

2020. október 1 – 2021. június 30.

Intenzitás

100 %

Támogatás mértéke

Minimum 500 000 Ft – maximum 1 200 000 Ft

Benyújtandó dokumentumok

Szakmai program

Regisztrációs nyilatkozat (postai úton)

Pályázati díj átutalásáról szóló kifizetési bizonylat Költségterv indoklása xls formátumban

Pályázó nyilvántartásba vételét igazoló okiratának 30 napnál nem régebbi hiteles másolata

Kötelezően benyújtandó nyilatkozatok

Érintettség fennállása esetén Közzétételi kérelem

Adatvédelmi nyilatkozatok a pályázatban résztvevő összes személyre vonatkozóan

A programban résztvevők (mentor, mentorált, képzésre jelentkező) önéletrajzai

Benyújtás

1 köznevelési intézmény csak 1 pályázatban szerepelhet.

A pályázatokat a HAPI Pályázatkezelő rendszeren keresztül lehet beküldeni. Maximálisan elérhető pontszám: 37 pont. Minimálisan elérendő pontszám:23 pont.

Pályázati díj

1 000 000 Ft pályázati összegig: 5 000 Ft

1 000 000 Ft pályázati összeg felett: 10 000 Ft Kizárólag banki átutalással fizethető be.

Hiánypótlás

Hiánypótlásra 1 alkalommal van lehetőség, 5 napos határidővel.

Előnyt jelentő szempontok

 • A pályázó szervezet a szakterületen elismert szervezet;

 • Témában kiemelkedő szakemberek foglalkoztatása;

 • Kiváló, összehangolt tervezés, megfelelő indikátorok választása;

 • Képzésen résztvevők száma legalább két fő (ajánlott legalább 4 fő)

 • Autizmus témájú erzékenyítés vállalása;

 • Önkéntesek bevonása a programba.

Határidő

2020. szeptember 30.

További információ

https://fszk.hu/wp-content/uploads/2020/08/AUTMENTOR_Palyazati-Felhivas-es-Utmutato_2020.pdf

Letölthető dokumentumok:

Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása pályázati kivonat