Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása FCA-KP-1-2022


A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” FCA-KP-1-2022.

Pályázat megnevezése

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” FCA-KP-1-2022

Célja

Magyar Falu Program keretében a civil közösségi tevékenységek és azok végzéséhez szükséges feltételek támogatása.

Keretösszeg

4 788 000 000 Ft

Kategóriák

FCA-KP-1-2022/1: Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása
FCA-KP-1-2022/2: Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása FCA-KP-1-2022/3: Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása
FCA-KP-1-2022/4: Civil szervezetek programszervezési támogatása

Támogatható tevékenységek

FCA-KP-1-2022/1:

 • ingatlan vásárlása

 • szervezet tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan felújítása
  FCA-KP-1-2022/2:

 • új és használt gépjármű beszerzése

 • gépjármű karbantartása, felújítása

 • alkatrész beszerzése
  FCA-KP-1-2022/3:

 • jármű karbantartása, felújítás, alkatrész beszerzése

 • nem gépi meghajtású új jármű beszerzése

 • eszközbeszerzés FCA-KP-1-2022/4:

 • pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása

 • programokhoz kapcsolódó költségek támogatása

Műszaki és szakmai elvárások

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be. A pályázó kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást.

Megvalósítás időtartama

Támogatott tevékenység időtartama: 2022. január 1. – 2023. december 31.

Támogatást igénylők köre

Egyesület vagy alapítvány, amely:

 • bíróság 2021. december 31-éig nyilvántartásba vett,

 • rendelkezik a 2020. vagy a 2021. évi lezárt évről szóló számviteli beszámolóval,

 • székhelye 5000 fő vagy ez alatti magyarországi településen van.

Határidő

2022. január 10 – 2022. február 11. 12:00

Tartalmi értékelési szempontok

Pályázat indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása. Benyújtott pályázat költségvetésének megalapozottsága.
Pályázó civil szervezet tevékenysége, eddigi eredményei.
Megvalósítani kívánt helyi társadalmi szükséglet, elérendő helyi társadalmi hatás.
Támogatás civil szervezetre gyakorolt hatása.
Magyar Falu Program céljaihoz való viszonya, területi kiegyenlítettség érvényesítése.

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke

FCA-KP-1-2022/1: 7 000 000 Ft
FCA-KP-1-2022/2: 7 000 000 Ft

FCA-KP-1-2022/3: 2 000 000 Ft
FCA-KP-1-2022/4: 2 000 000 Ft

Intenzitás

100%

Fenntartás

Járműberuházás, eszközbeszerzés: 3 év
Ingatlanberuházás: 5 év

Előleg

100% támogatási előleg

Elszámolható költségekre vonatkozó korlátok

Projekt előkészítés, tervezés, műszaki ellenőri szolgáltatás: FCA-KP-1-2022/1: 7%, FCA-KP-1-2022/2-4: 3%

Projekt-előkészítési, tervezési költségek:

 • Pályázati dokumentáció összeállítása

 • Projekt menedzsment költsége

 • Műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése (csak FCA-KP-1-2022/1)

 • Tervezés, engedélyezés (csak FCA-KP-1-2022/1)

 • Hatósági eljárások költsége (csak FCA-KP-1-2022/1)

 • A nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettség-teljesítés költsége

  Műszaki ellenőri szolgáltatás (csak FCA-KP-1-2022/1)

 • műszaki ellenőri szolgáltatás költsége

 • kapcsolódó engedélyek és egyéb hatósági díjak

Csatolandó mellékletek

Minden pályázati kategória:

 • 2020. vagy 2021. évi lezárt évről szóló számviteli beszámoló

 • Országos Bírósági Hivatalnál történő letétbehelyezését igazoló dokumentum

  FCA-KP-1-2022/1:

 • ingatlan működési engedélye/telepengedélye

 • eladási szándéknyilatkozat vagy a felek által kötött adásvételi előszerződés, szerződés

 • ingatlanra vonatkozó hivatalos értékbecslés

 • ingatlanra a pályázat benyújtása előtt megkötött használati megállapodás (ha más a tulajdonos)

 • tervező által készített helyszínrajz, vázlatrajz

 • rövid műszaki leírás

 • tervezői nyilatkozat műemléki védelemről

 • nyilatkozat a megvalósítás helyéről

 • NAV nyomtatványa a telephelyre vonatkozóan a település

lakosságszámának igazolására.

További információ

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/magyar_falu_program/2022/magyar_falu_program_palyazati_kiiras_FCA-KP-1-2022.pdf