Csoóri Sándor Alap CSSP-2022


A Program célja a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek és népdalkörök, tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának fejlesztése, a közösségek megerősítése.

Pályázat megnevezése

Csoóri Sándor Alap CSSP-2022

Felhívás célja

A Program célja a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek és népdalkörök, tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának fejlesztése, a közösségek megerősítése.

Keretösszeg

1 917 000 000 Ft.

Önállóan támogatható tevékenységek

CSSP-NEPTANC-MO-2022 (Hazai néptáncegyüttesek szakmai támogatása):

 • élő népzenei szolgáltatás igénybevétele

 • oktatók tiszteletdíja

 • országos jelentőségű szakmai képzéseken, rendezvényeken való részvétel költségei

 • belföldi, határon túli (Kárpát-medence és Moldva) útiköltség

 • népviselet beszerzése, készíttetése és javíttatása

 • kisértékű eszközök beszerzése

 • hang- és fénytechnikai szolgáltatás vásárlása

 • terembérleti díj

 • reklám és PR költség

  CSSP-TANCHAZ-2022 (Táncházak szakmai támogatása):

 • oktatók, előadók tiszteletdíja

 • élő népzenei szolgáltatás vásárlása

 • oktatók, előadók útiköltség térítése

 • hangtechnikai szolgáltatás vásárlása

 • terembérlet díj

 • reklám és PR költség

  CSSP-TARGYALKOTO-B-2022 (A tárgyalkotó népművészeti közösségek szakmai tevékenységeinek támogatása – beruházás):

 • felújítási kiadások

 • eszközbeszerzés

 • reklám és PR költség

  CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2022 (tárgyalkotó népművészeti közösségek szakmai tevékenységeinek támogatása – szakmai munka támogatása):

 • kisértékű 200 000 Ft alatti eszközbeszerzés

 • alapanyag beszerzése

 • bérleti díj

 • oktatók, előadók, szakmai közreműködők tiszteletdíja

 • tanfolyam részvételi díja

 • szállás és étkezés költsége

 • oktatók, előadók, szakmai közreműködők utazási költségtérítése

 • reklám és PR költség

  CSSP-ZENEOKTAT-2022 (Népzene-oktatási programok megvalósítása):

 • oktatók, előadók szállás- és tiszteletdíja

 • szakmai továbbképzések, táborok részvételi díja

 • kiadványok beszerzésének költsége

 • kisértékű (200.000 Ft alatti) technikai eszközök beszerzése

 • kisértékű (200.000 Ft alatti) új és használt hangszerek beszerzése, hangszerfelújítás

 • oktatók, előadók utazási költségtérítése

 • nagyértékű (200.000 Ft feletti) új és használt hangszerek beszerzése

 • reklám és PR költség

  CSSP-NEPZENE-2022 (Népzenei együttesek, népdalkörök szakmai támogatása):

 • oktatók, előadók tiszteletdíja

 • szakmai továbbképzések, táborok részvételi díja

 • oktatási segédanyagok beszerzése

 • kisértékű (200.000 Ft alatti) technikai eszközök beszerzése

 • demoanyag készítésének költsége

 • oktatók, előadók útiköltség térítése

 • egységes fellépőruha beszerzése, készíttetése

Műszaki és szakmai elvárások

A szakmai elbírálás során előnyben részesülnek a gyermek és ifjúsági korosztály bevonását és nevelését, komplex népművészeti programok megvalósítását, a népművészet értékeinek magas színvonalon történő bemutatását, a települések és térségek népművészeti programkínálatának bővítését célzó pályázatok.

Megvalósítás időtartama

2022. július 1. és 2023. június 30. közé eső időszak

Támogatást igénylők köre

Hagyományőrzés és a néphagyomány gondozásának területén tevékenységet folytató, legalább két éve folyamatosan és rendszeresen működő, jogi személyiségi háttérrel rendelkező csoportok.

CSSP-NEPTANC-MO-2022 (Hazai néptáncegyüttesek szakmai támogatása):

Magyarországon működő néptáncegyüttesek.

CSSP-TANCHAZ-2022 (Táncházak szakmai támogatása): minden esetben élőzenés szolgáltatással működő, a támogatási időszak alatt minimum 8 alkalommal megrendezendő, nyilvánosan meghirdetett, nyílt hazai és külhoni táncházak és folkklubok, közművelődési szervezetek.

CSSP-TARGYALKOTO-B-2022 (A tárgyalkotó népművészeti közösségek szakmai tevékenységeinek támogatása – beruházás): tudásátadás céljából működtetett népi kézműves alkotóház, nyitott műhely, műhelygaléria, népi kézműves bemutatóhely.

CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2022: tárgyalkotó népművészeti közösségek szakmai tevékenységeinek támogatása – szakmai munka támogatása): tudásátadás céljából működtetett népi kézműves alkotóház, nyitott műhely, műhelygaléria, népi kézműves bemutatóhely.

CSSP-ZENEOKTAT-2022 (Népzene-oktatási programok megvalósítása): Kárpát-medencében és Moldvában működő civil szervezetek, közművelődési intézmények.

CSSP-NEPZENE-2022 (Népzenei együttesek, népdalkörök szakmai támogatása): Kárpát-medencében és Moldvában működő szervezetek

Támogatás intenzitása

100% vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke

CSSP-NEPTANC-MO-2022 (Hazai néptáncegyüttesek szakmai támogatása): 300 000 – 5 000 000 Ft.

CSSP-TANCHAZ-2022 (Táncházak szakmai támogatása): 500 000 – 2 000 000 Ft

CSSP-TARGYALKOTO-B-2022 (A tárgyalkotó népművészeti közösségek szakmai tevékenységeinek támogatása – beruházás): max. 10 000 000 Ft CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2022: tárgyalkotó népművészeti közösségek szakmai tevékenységeinek támogatása – szakmai munka támogatása): max. 8 000 000 Ft

CSSP-ZENEOKTAT-2022 (Népzene-oktatási programok megvalósítása): 300 000 – 5 000 000 Ft.

CSSP-NEPZENE-2022 (Népzenei együttesek, népdalkörök szakmai támogatása): 300 00 – 1 400 000 Ft

Előleg

100%-os mértékű támogatási előleg

Elbírálás feltételei

A tervezett programterv bemutatása, annak szakmai realitása, megalapozottsága

A pályázó és az érintett népművészeti tevékenységének áttekinthető, részletes bemutatása

A benyújtott pályázat költségvetésnek realitása

A pályázat igényessége, kidolgozottsága, színvonala

Benyújtott pályázatban megadott linken mennyire látható/értékelhető a szervezet tevékenysége

Pályázat mellékleteként benyújtott dokumentumok, alátámasztják-e a pályázatban leírtakat

Benyújtott reklám és PR stratégia kidolgozottsága, hasznosulása

Határidő

2022. május 22. 23:59 óra.

További információ

https://emet.gov.hu/app/uploads/2022/04/CSSP-2022-Palyazati-kiiras.pdf