Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők fejlesztése MFP-FFT/2022


Pályázati lehetőség nyílt A Magyar Falu Programban a történelmi egyházak részére az általuk fenntartott temetők, sírkertek infrastrukturális fejlesztésére.

Pályázat megnevezése

Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése MFP-FFT/2022

Felhívás célja

5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken lévő történelmi egyházak számára, a működő temetők és temetkezési emlékhelyek fejlesztésének támogatása, állapotának javítása, felújítása.

Keretösszeg

1 000 000 000 Ft

Önállóan támogatható tevékenységek

  1. Temetők infrastrukturális fejlesztésének támogatása:

   • új ravatalozó építése

   • meglévő ravatalozó külső és belső felújítása

   • urnafal kialakítása, bővítése, felújítása

   • ravatalozó épületének akadálymentesítése

   • halotthűtő

  2. Temetők infrastrukturális fejlesztését segítő egyéb beruházások:7

   • egyéb épület vagy építmény külső és belső felújítása

   • urnafal kialakítása, bővítése, meglévő különálló urnafal felújítása, kolumbárium kialakítása, felújítása

   • tárgyi eszköz beszerzése

   • digitális temető nyilvántartás készítése

   • kisebb gépek, eszközök, síkosságmentesítéshez használt eszközök beszerzése

   • temető bekerítése

   • temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása

   • hulladéktároló, illemhely kialakítása, felújítása

   • közlekedési utak, járdák és egyéb infrastruktúra építése, felújítása

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Előkészítési, tervezési tevékenységek

 • pályázati dokumentáció összeállítása,

 • műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése,

 • tervezés, engedélyezés,

 • hatósági eljárások költsége Közbeszerzési eljárások költségei

 • közbeszerzési dokumentáció összeállítása,

 • közbeszerzési tanácsadói tevékenység,

 • közbeszerzési eljárás díja

  Megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek:

 • műszaki ellenőrzés,

 • projekt menedzsment költsége

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Műszaki és szakmai elvárások

Az újrahasznosított építési terméket és bármilyen más építési terméket csak teljesítmény nyilatkozat birtokában lehet beépíteni.

Építési munkálatokkal kapcsolatos tevékenység(ek) megvalósítása során a hatályos, építésre vonatkozó jogszabályok betartása kötelező.

Megvalósítás időtartama

A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

Projekt fenntartása

Építési tevékenység: 5 év

Eszközök, berendezések: 3 év

Támogatást igénylők köre

5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken működő egyházi közösségek, történelmi egyházak

Benyújtandó dokumentumok

Építési tevékenységek esetén:

 • tervezett beruházást bemutató alaprajz, vázlatrajz, helyszínrajz, homlokzati rajz, műszaki leírás

 • meglévő állapotot bemutató fotódokumentáció

 • engedélyköteles tevékenység esetén az engedélyezési eljárás megindításához szükséges dokumentáció

 • nem engedélyköteles tevékenység esetén: tervezői nyilatkozat

 • tervezői költségbecslés vagy árajánlat Ingatlan tulajdoni lap másolata

  Eszközök, felszerelések, digitális temető nyilvántartás esetében:

 • árajánlat

 • részletes műszaki leírás Egyházfőhatósági igazolás

Aláírási címpéldány

Bankszámláról szóló igazolás

Felhívás szerinti kötelező nyilatkozatok

Támogatás intenzitása

Vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatás

Támogatás mértéke

  1. tevékenyég: legfeljebb 35 millió Ft

  2. tevékenység: legfeljebb 6 millió Ft

Elszámolható költségek

Projekt-előkészítési, tervezési költségek

 • pályázati dokumentáció összeállítása

 • műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése

 • tervezés, engedélyezés

 • hatósági eljárások költsége

 • szakértői vélemény költsége
  Közbeszerzési eljárások lefolytatása

 • közbeszerzési dokumentáció összeállítása

 • közbeszerzési tanácsadói tevékenység

 • közbeszerzési eljárás díja
  Műszaki ellenőri szolgáltatás

 • műszaki ellenőri szolgáltatás költsége

 • kapcsolódó engedélyek és egyéb hatósági díjak
  Projektmenedzsment költsége

Tájékoztatás és nyilvánosság költségei

Eszközök tanúsításának költsége

Szállítási és üzembe helyezési költség

Beszerzéssel és építéssel kapcsolatos költségek

Eszköz, gép beszerzés költségei

Korlátok

Általános költségek (projekt előkészítés, közbeszerzés, ellenőrzés, menedzsment, nyilvánosság): legfeljebb 7%
Urnafal kialakítása: legfeljebb 6 millió Ft. Halotthűtő: legfeljebb 6 millió Ft.
Digitális temető nyilvántartás: legfeljebb 1,5 millió Ft

Elbírálás feltételei

Pályázati kiíráshoz való viszony, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása
Környezettudatossági, energiahatékonysági intézkedések

Határidő

2022.01.03 – 2022.02.08.

További információ

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml
MFP-FFT-2022 – Pályázati kivonat letöltése (pdf)