Élelmiszeripari üzemek fejlesztése VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21


A Felhívás célja lehetőséget biztosítani a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, versenyképességük javításához.

Pályázat megnevezése

Élelmiszeripari üzemek fejlesztése VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21

Felhívás célja

A Felhívás célja lehetőséget biztosítani a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, versenyképességük javításához. A Felhívás lehetőséget teremt feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan eszközök, gépek, technológiai berendezések beszerzésére, illetve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására.

Keretösszeg

Tervezett keretösszeg: 50 000 000 000 Ft, az alábbi bontásban:

1. célterület (Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése): 40 000 000 000 Ft, ezen belül:

 • 3A: az elsődleges termelők versenyképességének javítása: 31 000 000 000 Ft

 • 6A: segítségnyújtás a diverzifikáláshoz, új kisvállalkozások alapításához és a munkahelyteremtéshez: 5 000 000 000 Ft

 • 5B: erőforrás-hatékonyság előmozdítása: 4 000 000 000 Ft

2. célterület (Borászati üzemek fejlesztése): 10 000 000 000 Ft, ezen belül:

 • 3A: az elsődleges termelők versenyképességének javítása: 9 000 000 000 Ft

 • 5B: erőforrás-hatékonyság előmozdítása: 1 000 000 000 Ft

Támogatott projektek száma 600-700 db.

Egy projektre jutó várható átlagos támogatás: 72 000 000 – 83 000 000 Ft

Önállóan támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

 1. célterület – Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése:

  • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása;

  • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése;

  • Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a Felhívás 5.7 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.

 2. célterület – Borászati üzemek fejlesztése:

  • Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása;

 • Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése;

 • Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek beszerzése (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) a Felhívás 5.7 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.

Az élelmiszeripari- és borászati üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli, a termeléshez és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése

  Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói, projekt-előkészítési és projektmenedzsment költségek;

 • mmateriális beruházások: szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése.

  „Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása” önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódóan támogathatóak mindkét célterület tekintetében:

 • termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése.

Nem támogatható tevékenységek

 • Épületek, építmények kialakítása, bővítése, felújítása

 • TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység

 • TEÁOR 109 kódja alá tartozó takarmánygyártást célzó tevékenység

 • Mezőgazdasági erőgépek, személyszállító gépjárművek beszerzése

 • Ingatlan vásárlás

 • Új üzem létesítése

 • Használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése

 • Folyékony bioüzemanyag előállítása

Műszaki és szakmai elvárások

A támogatott projektnek kapcsolódnia kell a TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti (kivéve: TEÁOR 1020, TEÁOR 109) valamely feldolgozási tevékenységhez.

Építési engedélyköteles tevékenység kizárólag megújuló energiaforrást hasznosító technológia kiépítése, létesítése kapcsán támogatott.

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő.

A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a támogatott beruházást, eszközt a rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni.

Támogatási kérelem benyújtási időpontjához képest legfeljebb két éve gyártott gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható.

Nem nyújtható támogatás, ha a támogatást igénylő nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, kivéve az olyan vállalkozást, amely 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. között nehéz helyzetbe került.

Megvalósítás időtartama

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Támogatást

igénylők köre

 1. célterület – Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése:

  • Mezőgazdasági termelő, aki a támogatási kérelem benyújtását megelőző, lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott és a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.

  • Termelői csoport és termelői szervezet esetén a csoportban részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon.

  • Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, aki a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évvel rendelkezik, és a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.

 2. célterület – Borászati üzemek fejlesztése

  • Mezőgazdasági termelő, aki a támogatási kérelem benyújtását megelőző, lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott, és Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel, valamint tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

  • Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, aki a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évvel rendelkezik, és Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel, valamint tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

Kérelem benyújtása

Első szakasz: 2021. július 7. – 2021. július 20

Második szakasz: 2021. július 21. – 2021. augusztus 3.

Harmadik szakasz: 2021. augusztus 4. – 2021. augusztus 17.

Negyedik szakasz: 2021. augusztus 18. – 2021. augusztus 31.

Tartalmi értékelési szempontok

Termelői csoporti, vagy termelői szervezeti, illetve kapcsolódó szakmai vagy szakmaközi szervezeti tagság: 6 pont

Megújuló energiaforrás hasznosítás: 18 pont

Környezeti szempontok érvényesítése: 6 pont

A projekttel érintett üzem vonatkozásában a foglalkoztatotti létszám növelése: 5 pont

Térségi szempontok érvényesítése: 5 pont

Kapcsolódás egyéb támogatott fejlesztési projekthez: 5 pont

Üzleti terv minősége: 55 pont, ezen belül:

 • A projekt kockázatosságának vizsgálata: 10 pont

 • A vállalkozás eredményének vizsgálata: 5 pont

 • Mezőgazdasági és/vagy élelmiszeripari tevékenység múltja: 10 pont

 • Meglévő piaci kapcsolatok: 10 pont

 • Kiemelt fejlesztési irányok: 5 pont

 • Innovációs hatás: 8 pont

 • Meglévő szakértelem: 7 pont

Támogatás mértéke, intenzitása

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 100 millió Ft. A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép- magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

Regionális beruházási támogatás esetén: az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%, a Közép- Dunántúl régióban 35%, a Nyugat-Dunántúl régióban 25%.

A támogatási intenzitás mikro- és kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető.

Elszámolható költségek

 1. Új gépek és berendezések vásárlása), számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések költségei.

 2. Kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói, projekt-előkészítési és projektmenedzsment költségek.

 3. Immateriális beruházások: szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése.

A b) és a c) pontban rögzített költségek mértéke az összes elszámolható költségre vetítve maximum 5% lehet. Ezen belül: közbeszerzési eljárások lefolytatása 1%, tájékoztatás, nyilvánosság 0,5%, műszaki ellenőri szolgáltatás 1%, könyvvizsgálat 0,5%, projektmenedzsment

2,5%.

Benyújtandó dokumentumok

Annak igazolása, hogy a támogatást igénylő lezárt üzleti évből származó árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok.

A beszerzésre kerülő gépekre, eszközökre és technológiákra vonatkozólag 3 db árajánlat.

Az érintett ingatlanokra vonatkozó igazolások.

Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott és a szolgáltató által visszaigazolt igénybejelentő.

További információ

https://www.palyazat.gov.hu/vp3-421-422-1-21-lelmiszeripari-zemek-fejlesztse-1#