Innovatív tanulási környezet kialakítása és komplex tehetségsegítő programok megvalósítása NTP-INNOV-22


Új kezdeményezésű vagy már hagyományokkal rendelkező, legalább 60 órás, tanórán kívüli matematikai; élmény-, felfedezés- vagy alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, amelynek eredményeként tárgyiasult alkotás jön létre.

Pályázat megnevezése

Innovatív tanulási környezet kialakítása és komplex tehetségsegítő programok megvalósítása NTP-INNOV-22

Keretösszeg

600 000 000 Ft

Támogatható tevékenységek

  1. : Új kezdeményezésű vagy már hagyományokkal rendelkező, legalább 60 órás, tanórán kívüli matematikai; élmény-, felfedezés- vagy alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, amelynek eredményeként tárgyiasult alkotás jön létre

  2. : Új kezdeményezésű vagy már hagyományokkal rendelkező, legalább 60 órás, tanórán kívüli természettudományos; élmény-, felfedezés- vagy alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, amelynek eredményeként tárgyiasult alkotás jön létre

  3. : Új kezdeményezésű vagy már hagyományokkal rendelkező, legalább 60 órás, tanórán kívüli művészeti; élmény-, felfedezés- vagy alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, amelynek eredményeként tárgyiasult alkotás jön létre

  4. : Új kezdeményezésű vagy már hagyományokkal rendelkező, legalább 60 órás, tanórán kívüli kommunikáció- és médiaismereti; élmény-, felfedezés- vagy alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, amelynek eredményeként tárgyiasult alkotás jön létre

  5. : Új kezdeményezésű vagy már hagyományokkal rendelkező, legalább 60 órás, tanórán kívüli, a digitális kompetenciák elmélyítését szolgáló; élmény-, felfedezés- vagy alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, amelynek eredményeként tárgyiasult alkotás jön létre

  6. : Legalább 60 órás, az egész tanéven átívelő, projektközpontú műhelyfoglalkozás sorozat megvalósítása, amelynek zárásaként olyan innovatív és megvalósítható eszköz prototípusának elkészítése, modellezése történik meg, amely hozzájárul egy tehetségterület fejlesztő eszköztárának bővítéséhez

  7. : Legalább 60 órás, az egész tanéven átívelő, a „tanulás tanulásá”-nak támogatását célzó, tanórán kívüli; interaktív, játékközpontú eszközöket és módszereket alkalmazó program vagy programsorozat

  8. : A felsőoktatási intézmény által önállóan vagy más felsőoktatási intézményekkel, illetve szakmai, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal működtetett, a tehetséges hallgatók képességeinek kibontakoztatását, kutatói, szakmai és kulturális készségeinek fejlesztését, a kiváló hallgatók sikeres pályafutásának elősegítését célzó komplex tehetséggondozó programok

  9. : Új kezdeményezésű, a tehetségsegítés komplex (a személyes találkozáson alapuló és az elektronikus támogatási formákat ötvöző) feltételrendszerének megteremtését, módszertani megújítását célzó, innovatív intézményi programok kialakítása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

Előnyt jelentő szempontok:

 • szülők, hozzátartozók bevonásával történő legalább 4 órás interaktív, élmény alapú csoportos foglalkozás

 • legalább 2 perces rövidfilm készítése saját tehetséggondozó programjuk bemutatásáról

 • hagyományos vagy online kiállítás szervezése

 • külföldi szakértő vagy szakértők által tartott foglalkozás/előadás szervezése

 • programban részt vevők nyilvánosságának biztosítása

 •         tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 1 napos tanulmányi út

Műszaki és szakmai elvárások

A komplex tehetséggondozó program megvalósításába bevont fiatalok száma tekintetében figyelemmel kell lenni a csoportba bevont tehetségígéretek, tehetségek, valamint kiemelten tehetséges tanulók speciális igényeire és arányaira.

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek azon pályázatok, amelyek:

 • célja a részt vevő tanulók több tudományterületet átfogó komplex gondolkodásának gazdagítása, fejlesztése;

 • segítik a bevont hazai tehetségek és a tehetséges határon túli magyar, továbbá a külföldi programokban részt vevő magyar fiatalok közötti kapcsolatépítést;

 • melyek biztosítják a többgenerációs és a több tehetségterületet/tudományterületet érintő együttes alkotást;

 • több vállalt tevékenység esetén egy benyújtott pályázat keretében valósítanak meg komplex szemléletű tehetséggondozó programot;

 • a digitális kompetenciák elmélyítését is szolgáló, élmény- és felfedezés központú, komplex tehetséggondozó programok;

 • felsőoktatási intézmények esetében fenntarthatósággal, fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos komplex tehetséggondozó programokat valósítanak meg

Megvalósítás időtartama

2022. július 1. és 2023. június 30. közé eső időszak

Támogatást igénylők köre

Hazai köznevelési intézmények Szakképző intézmények

Egyesület, alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság

Felsőoktatási intézmény Egyházi jogi személy Muzeális intézmények

Közművelődési intézmények

Támogatás formája

vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke

1 000 000 Ft – 8 000 000 Ft

Intenzitás

100%

Előleg

100%-os mértékű támogatási előleg

Elszámolható költségek

DOLOGI KIADÁSOK:

 • Adminisztráció költségei

 • Bérleti díj

 • PR, marketing költségek

 • Kommunikációs költségek

 • Utazás-, kiküldetés, szállítás, járműüzemeltetés költsége

 • Megbízási díj (számlás kifizetés)

 • Élelmiszer, étkezés költségei

 • Nyomdaköltségek

 • Szállás

 • Egyéb, a feladat ellátáshoz kapcsolódó nevesített beszerzések, szolgáltatások, kiadások

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

 • Megbízási díj (bruttó)

 • Megbízási díj munkáltatót terhelő járuléka

 • Reprezentációs költséget terhelő járulékok TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK

 • 200 ezer Ft alatti tárgyi eszközök

 • Immateriális javak (szellemi termékek, szoftverek)

Határidő

2022. március 21. 23:59 óra.

További információ

https://emet.gov.hu/app/uploads/2022/02/Palyazati_kiiras_es_utmutato_N TP_INNOV_22.pdf