Könyv- valamint folyóirat kiadásával foglalkozó gazdálkodó szervezetek vissza nem térítendő támogatása


Könyv- valamint folyóirat kiadásával foglalkozó gazdálkodó szervezetek vissza nem térítendő támogatására nyílik lehetőség 10- 30 millió Ft közötti értékben.

Pályázat megnevezése

Könyv- és folyóirat-kiadói tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek támogatása (MMA-21-KF500)

Felhívás célja

Kulturális értékek védelme és gyarapítása, a művészeti hagyományok megőrzése, a magas színvonalú művészi alkotómunka

feltételeinek megerősítése, megvalósítása.

Keretösszeg

500 000 000 Ft

Támogatott

pályázatok várható száma

25-50 db

Jogcím

A nyújtott támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.

Támogatható

tevékenységek

A projektben támogatható tevékenységek:

Megvalósítás

időtartama

A projekt keretében 2021.01.01 – 2021.08.31 között felmerült

költségek számolhatók el.

Támogatást igénylők köre

Olyan gazdálkodó szervezetek támogathatók, amelyek fő- vagy célszerinti tevékenysége könyv és/vagy folyóirat kiadása.

Kérelem benyújtása

A pályázat benyújtása 2021. január 25. – 2021. február 23. között

lehetséges.

Értékelési szempontok

A bírálat szempontjai:

 • A pályázó megfelelősége

 • A pályázat kitöltöttsége, megfelelősége

 • A mellékletek megfelelősége

 • A pályázó szervezet jogosultsága A bírálat során adott pontszámok:

 • Szakmai kidolgozottság 15 pont

 • Várható eredmények bemutatása 15 pont

 • Költséghatékonyság 15 pont

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás, folyósítása előfinanszírozás formájában.

Támogatás mértéke

10 – 30 000 000 Ft

Elszámolható költségek

Adminisztráció költségei:

 • Nyomtatvány, irodaszer

 • Adminisztrációs szolgáltatások

 • Jogszabályi megfelelést segítő szolgáltatások

 • Pénzügyi szolgáltatások díja

 • Hatósági díjak, illetékek

 • Egyéb adminisztrációs költségek PR, marketing költségei:

 • Hirdetés, reklámköltségek

 • PR, marketing kiadványok

 • Arculati elemek

 • PR, marketing szolgáltatások

 • Egyéb PR, marketing költségek Szállítás költségei:

 • Fuvarozás

 • Raktározás

 • Logisztikai szolgáltatások

 • Egyéb szállítási költségek Kommunikációs költségei:

 • Postaköltség

 • Telefonköltség

 • Internet költség

  Egyéb beszerzések, szolgáltatások költségei:

 • Kiadói tevékenységgel kapcsolatos egyéb anyagok, szolgáltatások

  Személyi jellegű kiadások:

 • Bérszámfejtett honorárium

 • Bérszámfejtett megbízási díj

 • Bér, bérjellegű kifizetések és járulékaik

 • Folyamatos vállalkozói szerződés alapján feladat ellátására felmerülő költségek

  Immateriális javak beszerzésének költségei:

 • Szellemi termékek beszerzésének költségei

 • Vagyoni értékű jogok költségei

Támogató

Magyar Művészeti Akadémia (MMA)

Hiánypótlás

A pályázat keretében hiánypótlásra nincs lehetőség, a formailag nem megfelelő pályázatok elutasításra kerülnek.

További információ

Könyv- valamint folyóirat kiadásával foglalkozó gazdálkodó szervezetek vissza nem térítendő támogatása

https://www.mma.hu/palyazatok/-/content/10180/1/palyazati-kiiras-mma-21-kf500-