Magyar Falu Program – Faluházak fejlesztése MFP-ÖTIK/2021/1


Közügyek intézésére szolgáló igényes környezet megteremtése. Polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt (is) befogadó többcélú intézmények megújítása. Önálló polgármesteri hivatalként is funkcionáló Faluházak esetén: 50 millió Ft. Közös önkormányzati hivatal székhelye esetén: 50 millió Ft. Közös önkormányzati hivatal kirendeltsége esetén: 30 millió Ft.

Pályázat megnevezése

Magyar Falu Program – Faluházak fejlesztése MFP-ÖTIK/2021/1

Felhívás célja

Közügyek intézésére szolgáló igényes környezet megteremtése.

Polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt (is) befogadó többcélú intézmények megújítása.

Igényelhető támogatási összeg

Önálló polgármesteri hivatalként is funkcionáló Faluházak esetén: 50 millió Ft
Közös önkormányzati hivatal székhelye esetén: 50 millió Ft
Közös önkormányzati hivatal kirendeltsége esetén: 30 millió Ft

Önállóan támogatható tevékenységek

Önkormányzatok kizárólagos tulajdonában lévő Faluházak:

 • Korszerűsítése: energiahatékonysági, gépészeti, villamossági, szerkezeti, infókommunikációs, belsőépítészeti (pl. szaniter) korszerűsítés.

 • Új épület építése: abban az esetben, ha a meglévő Faluház statikailag életveszélyes, korszerűsítése nem gazdaságos.

 • Környezetrendezés: területen bejáró, parkoló, gyalogos útvonalak, melléképület, terasz kialakítása, térkövezés, kertrendezés.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Ingatlanvásárlás

 • Bútorbeszerzés, eszközbeszerzés

 • Akadálymentesítés

 • Azbesztmentesítés

 • Projekt előkészítés (műszaki tervezést és közbeszerzési eljárást is ideértve)

 • Műszaki ellenőrzés

 • Projektmenedzsment

 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (kötelező)

Műszaki és szakmai elvárások

Új épület építése kizárólag akkor támogatható, ha a meglévő épület műszaki szempontból életveszélyes.

Megvalósítás időtartama

Legfeljebb 24 hónap

Projekt fenntartása

Építés esetén: 5 év

Eszközök, felszerelések, bútorok esetén: 3 év

Támogatást igénylők köre

A támogatásra 5000 fő alatti települések önkormányzatai, illetve önkormányzati társulásai pályázhatnak.

Kérelem benyújtása

2021. április 16 – 2021. május 16.

Tartalmi értékelési szempontok

 • Pályázó adóerő-képessége a 2020. évi CX. törvény 2. melléklet 1.3. alpontja szerint

 • A megvalósítás helye a Kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.) Korm.rendelet alapján

 • A megvalósítás helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet szerint

 • Pályázat indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, viszonya más települési fejlesztésekkel

 • Környezetvédelmi, energiahatékonysági intézkedések

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke

100%, előfinanszírozással.

Költségkorlátok

 • Környezetrendezés: legfeljebb 5 millió Ft.

 • Ingatlanvásárlás: elszámolható költségek legfeljebb 40%-áig

 • Infókommunikációs eszközök: legfeljebb 150 000 Ft/db

 • Projekt-előkészítés, tervezés, közbeszerzési eljárások lefolytatása, műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság költségei, együttesen az elszámolható költségek legfeljebb 7%.

 • Eszközbeszerzés: az elszámolható költségek legfeljebb 15%-áig.

További információ

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml