Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása”


Pályázati lehetőség jelent meg a Magyar Falu Program keretén belül 5000 fő vagy az alatti népességszámú településeken működő civil szervezetek és programjaik támogatására.

Pályázat megnevezése

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása”

Felhívás célja

5000 fő lélekszám alatti településeken működő civil szervezetek támogatása

Közreműködő

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Keretösszeg

4 800 000 000 Ft

Önállóan támogatható tevékenységek

FCA-KP-1-2021/1 „Civil szervezetek ingatlan beruházási, felújítási támogatása:

 • Ingatlan vásárlása

 • Szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása

 • Civil szervezet használatában lévő ingatlan felújítása FCA KP-1-2021/2 „Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása”

 • Új vagy használt gépjármű beszerzése

 • Gépjármű karbantartása, felújítása

 • Alkatrész beszerzése

  FCA-KP-1-2021/3 „Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása”

 • Jármű karbantartása, felújítás, alkatrész beszerzése

 • Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése

 • Eszközbeszerzés

  FCA-KP-1-2021/4 „Civil szervezetek programszervezési támogatása”

 • Pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása

 • Programokhoz kapcsolódó költségek támogatása

Megvalósítás időtartama

2021. január 1 – 2022. december 31.

Támogatást igénylők köre

2020. december 31-éig bírósági nyilvántartásba vett egyesület vagy alapítvány, amely: 1. rendelkezik 2019. vagy 2020. évről számviteli beszámolóval, 2. székhelye 5000 fő vagy ez alatti népességszámú településen van.

Kérelem benyújtása

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be, kizárólag egy kategóriára igényelhet támogatást.

1 000 000 Ft feletti támogatási összeg esetén a Kedvezményezettet biztosítéknyújtási kötelezettség terheli.

Hiánypótlás egy alkalommal lehetséges.

Tartalmi értékelési szempontok

Pályázat indokoltsága, célja, kidolgozottsága, komplexitása Költségvetés megalapozottsága

Civil szervezet tevékenysége, eddigi eredményei

Elérendő helyi társadalmi hatás, helyi társadalmi szükséglet Szervezet fenntarthatósága

Területi kiegyenlítettség érvényesítése

Támogatás formája

100% intenzitású vissza nem térítendő támogatás, 100% támogatási előleg formájában.

Támogatás mértéke

FCA-KP-1-2021/1: 6 000 000 Ft

FCA-KP-1-2021/2: 5 000 000 Ft

FCA-KP-1-2021/3: 2 000 000 Ft

FCA-KP-1-2021/4: 2 000 000 Ft

Költségekre vonatkozó korlátozások

FCA-KP-1-2021/1: projekt előkészítés, tervezés, tervdokumentáció költsége, projekt menedzsment költsége, hatósági eljárások költsége, nyilvánosság tájékoztatásának költsége, műszaki ellenőri szolgáltatás együttesen legfeljebb a támogatási összeg 7%-a lehet.

FCA-KP-1-2021/2-4: projekt előkészítés, projekt menedzsment, nyilvánosság tájékoztatásának költsége együttesen legfeljebb a támogatási összeg 3%-a lehet.

Benyújtás

2021. április 7. 8:00 – 2021. május 7.12:00

További információ

Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása