Magyar Falu Program – Közösségi terek fejlesztése MFP-ÖTIK/2021/6


Felhívás célja a vidéki közösségi élet megerősítése, a helyi kultúra, szabadidős tevékenységek fejlesztése, kultúrközösségek közti kommunikáció javítása. Önkormányzati tulajdonú területen közösségi terek (épület és terület) építése, fejlesztése. Igényelhető támogatási összeg legfeljebb 25 millió Ft.

Pályázat megnevezése

Magyar Falu Program – Közösségi terek fejlesztése MFP-ÖTIK/2021/6

Felhívás célja

A vidéki közösségi élet megerősítése, a helyi kultúra, szabadidős tevékenységek fejlesztése, kultúrközösségek közti kommunikáció javítása.

Önkormányzati tulajdonú területen közösségi terek (épület és terület) építése, fejlesztése.

Igényelhető támogatási összeg

Legfeljebb 25 millió Ft

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Meglévő közösségi terek külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése (energiahatékonysági, épületgépészeti, villamossági, szerkezeti, infókommunikációs, belsőépítészeti (pl. szaniter) beruházások

 • Új épület építése

 • Környezetrendezés: terasz, bejáró, parkoló, járda, térkövezés, kertrendezés

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Ingatlanvásárlás

 • Eszközök, bútorzat beszerzése

 • Akadálymentesítés

 • Azbesztmentesítés

 • Projekt előkészítés (műszaki tervezést és közbeszerzési eljárást is ideértve)

 • Műszaki ellenőrzés

 • Projektmenedzsment

 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (kötelező)

Műszaki és szakmai elvárások

Előnyt jelent, ha a támogatási kérelmet beadó település nem rendelkezik közösségi funkciót betöltő közösségi és kulturális térrel.

Nem támogatható szökőkút, szobor építése, halastó, pihenőtó létesítése, oktatási intézmények fejlesztése, polgármesteri hivatal épületének fejlesztése.

Nem támogatható mobil színpad beszerzése, programok szervezése és lebonyolítása, tájház, muzeális intézmények fejlesztése.

Meglévő létesítmény esetén a pályázati anyag kötelező részét képezi a közművelődési rendelet (új építés esetén az elszámolás feltétele).

Megvalósítás időtartama

Legfeljebb 24 hónap

Projekt fenntartása

Építés esetén: 5 év

Eszközök, felszerelések, bútorok esetén: 3 év

Támogatást igénylők köre

A támogatásra 5000 fő alatti települések önkormányzatai, illetve önkormányzati társulásai pályázhatnak.

Kérelem benyújtása

2021. április 16 – 2021. május 16.

Tartalmi értékelési

szempontok

 • Pályázó adóerő-képessége a 2020. évi CX. törvény 2. melléklet 1.3. alpontja szerint

 • A megvalósítás helye a Kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.) Korm.rendelet alapján

 • A megvalósítás helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet szerint

 • Pályázat indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, viszonya más települési fejlesztésekkel

 • Környezetvédelmi, energiahatékonysági intézkedések

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke

100%, előfinanszírozással.

Költségkorlátok

 • Ingatlanvásárlás: elszámolható költségek legfeljebb 40%-áig

 • Infókommunikációs eszközök: legfeljebb 150 000 Ft/db

 • Környezetrendezés: legfeljebb 5 millió Ft.

 • Projekt-előkészítés, tervezés, közbeszerzési eljárások lefolytatása, műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság költségei, együttesen az elszámolható költségek legfeljebb 7%.

 • Eszközbeszerzés: az elszámolható költségek legfeljebb 15%-áig.

További

információ

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml