Magyar Falu Program – Orvosi rendelők fejlesztése, építése MFP-ÖTIK/2021/4


Felhívás célja egycélú vagy többcélú egészségügyi létesítmény építése vagy meglévő átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

Pályázat megnevezése

Magyar Falu Program – Orvosi rendelők fejlesztése, építése MFP-ÖTIK/2021/4

Felhívás célja

Egycélú vagy többcélú egészségügyi létesítmény építése vagy meglévő átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

Igényelhető támogatási összeg

Egycélú létesítmény esetén: 30 millió Ft Többcélú létesítmény esetén:

 • két szolgáltatás esetén: 60 millió F

 • három szolgáltatás esetén: 100 millió Ft

 • négy szolgáltatás esetén: 125 millió Ft

 • Praxisközösség létrehozása legalább 5 szolgáltatással: 125 millió Ft

Önállóan támogatható tevékenységek

Meglévő egycélú vagy többcélú egészségügyi létesítmény:

 • Külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése (energiahatékonysági, épületgépészeti, villamossági, szerkezeti, infókommunikációs, belsőépítészeti (pl. szaniter) beruházások)

Új egészségügyi intézmény (rendelő) építése

Környezetrendezés: terasz, bejáró, parkoló, járda, térkövezés, kertrendezés

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Ingatlanvásárlás

 • Tevékenység végzéséhez szükséges eszközök beszerzése

 • Akadálymentesítés

 • Azbesztmentesítés

 • Projekt előkészítés (műszaki tervezést és közbeszerzési eljárást is ideértve)

 • Műszaki ellenőrzés

 • Projektmenedzsment

 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (kötelező)

Műszaki és szakmai elvárások

Támogathatók az alábbi egészségügyi alapellátások: háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás, ügyeleti ellátás, fogászati alapellátás, védőnői ellátás.

Csak érvényes működési engedéllyel és NEAK szolgáltatási szerződéssel rendelkező, kizárólag közfinanszírozott szolgáltatások fejlesztése támogatható. Új építés esetén az elszámolás feltétele a működési engedély megszerzése.

Előny: ha a különböző egészségügyi alapellátásokat egy épületben valósítják meg.

Előny: ha praxisközösség kialakítására kerül sor.

Megvalósítás időtartama

Legfeljebb 24 hónap

Projekt fenntartása

Építés esetén: 5 év

Eszközök, felszerelések, bútorok esetén: 3 év

Támogatást igénylők köre

A támogatásra 5000 fő alatti települések önkormányzatai, illetve önkormányzati

társulásai pályázhatnak.

Kérelem benyújtása

2021. április 16 – 2021. május 16.

Tartalmi értékelési szempontok

 • Pályázó adóerő-képessége a 2020. évi CX. törvény 2. melléklet 1.3. alpontja szerint

 • A megvalósítás helye a Kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.) Korm.rendelet alapján

 • A megvalósítás helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet szerint

 • Pályázat indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, viszonya más települési fejlesztésekkel

 • Környezetvédelmi, energiahatékonysági intézkedések

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke

100%, előfinanszírozással.

Költségkorlátok

 • Ingatlanvásárlás: elszámolható költségek legfeljebb 40%-áig

 • Környezetrendezés: legfeljebb 5 millió Ft.

 • Projekt-előkészítés, tervezés, közbeszerzési eljárások lefolytatása, műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság költségei, együttesen az elszámolható költségek legfeljebb 7%.

 • Eszközbeszerzés: az elszámolható költségek legfeljebb 15%-áig.

További információ

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml