Magyar Falu Program – Orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése MFP-ÖTIK/2021/3


Felhívás célja háziorvos, házi gyermekorvos feladatot ellátó személy részére lakhatás biztosítása. Igényelhető támogatási összeg legfeljebb 60 millió Ft.

Pályázat megnevezése

Magyar Falu Program – Orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése MFP-ÖTIK/2021/3

Felhívás célja

Háziorvos, házi gyermekorvos feladatot ellátó személy részére lakhatás biztosítása.

Igényelhető támogatási összeg

Legfeljebb 60 millió Ft

Önállóan támogatható tevékenységek

Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás:

 • Külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése (energiahatékonysági, épületgépészeti, villamossági, szerkezeti, infókommunikációs, belsőépítészeti (pl. szaniter) beruházások)

 • Funkcióját vesztett épületek ez irányú hasznosítása

 • Ingatlanvásárlás (kivéve építési telek)

 • Környezetrendezés: terasz, bejáró, parkoló, járda, térkövezés, kertrendezés

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Bútorbeszerzés, eszközbeszerzés

 • Akadálymentesítés

 • Azbesztmentesítés

 • Projekt előkészítés (műszaki tervezést és közbeszerzési eljárást is ideértve)

 • Műszaki ellenőrzés

 • Projektmenedzsment

 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (kötelező)

Műszaki és szakmai elvárások

A támogatási kérelem beadásához szükséges együttműködési megállapodás és feladat-ellátási szerződés megléte..

Orvosonként kizárólag 1 lakás felújítása támogatható.

Megvalósítás időtartama

Legfeljebb 24 hónap

Projekt fenntartása

Építés esetén: 5 év

Eszközök, felszerelések, bútorok esetén: 3 év

Támogatást igénylők köre

A támogatásra 5000 fő alatti települések önkormányzatai, illetve önkormányzati társulásai pályázhatnak.

Kérelem benyújtása

2021. április 16 – 2021. május 16.

Tartalmi értékelési szempontok

 • Pályázó adóerő-képessége a 2020. évi CX. törvény 2. melléklet 1.3. alpontja szerint

 • A megvalósítás helye a Kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.) Korm.rendelet alapján

 • A megvalósítás helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet szerint

 • Pályázat indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, viszonya más települési fejlesztésekkel

 • Környezetvédelmi, energiahatékonysági intézkedések

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke

100%, előfinanszírozással.

Költségkorlátok

 • Háztartási gépek beszerzése: lakásonként 1-1 db.

 • Környezetrendezés: legfeljebb 5 millió Ft.

 • Projekt-előkészítés, tervezés, közbeszerzési eljárások lefolytatása, műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment, tájékoztatás és

nyilvánosság költségei, együttesen az elszámolható költségek legfeljebb 7%.

 • Eszközbeszerzés: az elszámolható költségek legfeljebb 15%-áig.

További információ

https://e- kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml