Magyar Falu Vállalkozás újraindítási Program GINOP-Plusz -1.2.2-22


Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program GINOP Plusz-1.2.2-22.

Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása: Infrastrukturális és ingatlan beruházás; Információs technológia-fejlesztés;Projekt szakmai megvalósításának közvetett költségei. Benyújtási időszak 2022.február 17. – 2023. március 31. között.

Pályázat megnevezése

Magyar Falu Vállalkozás újraindítási Program GINOP-Plusz -1.2.2-22

Keretösszeg

30 000 000 000 Ft

Támogatott pályázatok várható száma: 3000 – 4800 db

Támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 • Új eszközök, gépek beszerzése

 • Új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása Választható tevékenységek:

 • Ingatlan beruházás

 • Információs technológia-fejlesztés

 • A Projekt szakmai megvalósításának közvetett költségei (

Műszaki és szakmai elvárások

Az alábbi TEÁOR’08 számok nem pályázhatók: 01.11 -09.90, 10.11 – 11.07,12.00, 19.10 – 19.20, 24.10, 30.11 – 30.12

A maximális összköltség legfeljebb az utolsó lezárt üzleti évben elért árbevétel kétszerese lehet.

Megvalósítás időtartama

A projekt fizikai megvalósítására 18 hónap áll rendelkezésre.

Projekt fenntartása

Befejezéstől számított 3 év.

Támogatást igénylők köre

Mikrovállalkozások, amelyek rendelkeznek:

 • Legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel;

 • Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a lezárt utolsó üzleti évben minimum 1 fő;

 • Egyszeres könyvvitelt vezetnek;

 • nem tartozik KATA hatálya alá;

 • Szabad vállalkozási zónában, vagy 5000 fő alatti településen működnek.

Benyújtandó dokumentumok

Eszközbeszerzés:

 • gyártóval/fejlesztővel való kapcsolatot igazoló alátámasztó dokumentum

 • egyszerűsített piacfelmérés esetén a gyártók/szállítók/forgalmazók honlapjáról készült képernyőképek

 • vallalkozzdigitalisan.hu oldalon történt regisztrációt és adatrögzítést követően generált, időbélyegzővel ellátott árkalkuláció (szoftverbeszerzés esetén)

A megvalósítási helyszín alkalmasságát alátámasztó legalább 10 db fényképből álló fotódokumentáció

Támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó két lezárt, teljes üzleti év egyszerűsített beszámolója

Bankszámláról szóló hitelesített nyilatkozat

Támogatás intenzitása

70%

Támogatás mértéke

2 000 000 Ft – 10 000 000 Ft

Elszámolható költségek

A) Beruházási költségek

A.1. Eszközbeszerzés költségei

A.1.1. Új eszközök, gépek beszerzése

A.1.2. Új hardver beszerzése

A.2. Építéshez kapcsolódó költségek

A.2.1. Ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei

A.2.2. kivitelezőnek fizetett munkadíj

A.3. Immateriális javak beszerzésének költsége

A.3.1. Szoftverek beszerzése

B) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

B.1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj

C) Közvetett költségek

C.1. A projekt szakmai megvalósításának közvetett költségei

C.1.1.projekt előkészítés

C.1.2. projektmenedzsment

C.1.3. általános (rezsi) költségek

C.1.4. gyártási licenc, know-how beszerzés és kapcsolódó költségei

C.1.5. IT fejlesztéshez kapcsolódó költségek

C.1.6. Képzés

Előleg

50%, legfeljebb 5 000 000 Ft.

Korlátok

Közvetett költségek: átalány alapú elszámolás, pontosan 7,00%

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése: minimum 50%

Információs technológiafejlesztés: legfeljebb 50%

Elbírálás feltételei

Működés időtartama: legfeljebb 10 pont

Megvalósítási helyszín megbízhatósága: legfeljebb 5 pont Tulajdonosi kör összetétele: legfeljebb 5 pont Tulajdonosi kör változása: legfeljebb 5 pont

A beruházás elmaradott területen kerül megvalósításra: legfeljebb 10 pont

Nettó árbevétel arányos beruházás: legfeljebb 15 pont.

Minimálisan elérendő összpontszám: 25 pont.

Határidő

2022. február 17. 8:00 – 2023. március 31. 12:00

További információ

https://www.palyazat.gov.hu/GINOP_PLUSZ-1.2.2-22_magyar_falu