Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása VP2-4.1.8-21


A Felhívás célja a szántóföldi növénytermesztés, illetve a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása, az új digitális szántóföldi és kertészeti technológiák és precíziós termesztési módok elterjesztésének támogatása, a precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének ösztönzése.

Pályázat megnevezése

VP2-4.1.8-21 Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása

Felhívás célja

A Felhívás célja a szántóföldi növénytermesztés, illetve a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása, az új digitális szántóföldi és kertészeti technológiák és precíziós termesztési módok elterjesztésének támogatása, a precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének ösztönzése

Keretösszeg

100 000 000 000 Ft, az alábbi bontásban:

 • 2A: mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása: 90 000 000 000 Ft

 • 2B: megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése: 10 000 000 000 Ft

Támogatott projektek várható száma 1500-2000 db. 1 projektre jutó átlagos támogatás: 50 – 66 millió Ft.

Önállóan támogatható tevékenységek

Helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas:

 • mezőgazdasági erőgépek (beleértve az önjáró permetezőket), traktorok beszerzése;

 • teljesítményfokozó, hozamtérképező rendszerrel felszerelt, szemestermény-betakarításra alkalmas kombájnok és a hozzájuk kapcsolódó adapterek, vágóasztalok beszerzése;

 • teljesítményfokozó, hozamtérképező rendszerrel vagy más, a precíziós gazdálkodás követelményeinek megfelelő egységekkel felszerelt egyéb betakarítógépek beszerzése;

 • ISOBUS, illetve soros portos csatlakozású munkagépek beszerzése.

A precíziós gazdálkodáshoz és a rendszeres adatgyűjtéshez, adattároláshoz és elemzéshez szorosan kapcsolódó infokommunikációs eszközök beszerzése.

A mezőgazdaság digitális átállásához szükséges döntéstámogató eszközök, programok, szoftverek beszerzése.

Meglévő termesztő-berendezések (üveg-, fólia-, valamint gombaház) technológiai fejlesztéséhez kapcsolódóan eszközök, gépek beszerzése.

Meglévő mezőgazdasági erőgépek, traktorok, munkagépek helyspecifikus művelésre alkalmassá tétele berendezések és technológiák modernizálása révén.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek;

 • mezőgazdasági területek vízelvezetését célzó meliorációs tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele;

 • immateriális beruházásokhoz kapcsolódó tevékenységek.

  Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 • precíziós, georeferált talajmintavétel és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;

 • növényvédelmi előrejelzések készítése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;

 • abiotikus környezeti tényezők “okos” monitoringja;

 • távérzékelési adatok beszerzése és elemzése;

 • menedzsment-zónák lehatárolása különféle eljárásokra alapozva és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;

 • differenciált anyagkijuttatási tervek és térképek készítése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;

 • mezőgazdasági döntéstámogató szoftverek üzemeltetése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;

 • precíziós gazdálkodásra történő átálláshoz kapcsolódó képzések, oktatások támogatása.

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Műszaki és szakmai elvárások

Kizárólag a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított legfeljebb két éve gyártott gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható.

A kötelezően megvalósítandó tevékenységek együttes összegének el kell érnie a projekt összes elszámolható kiadásának a legalább 7%-át.

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot.

Mérföldkövek

A projekt végrehajtása során legalább egy, legfeljebb négy mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.

Megvalósítás időtartama

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Támogatást igénylők köre

Mezőgazdasági termelők, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes lezárt üzleti évben:

 • legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek,

 • árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Kérelem benyújtása

Első szakasz: 2021. július 26. – 2021. augusztus 9.

Második szakasz: 2021. augusztus 10. – 2021. augusztus 23.

Harmadik szakasz: 2021. augusztus 24. – 2021. szeptember 6.

Negyedik szakasz: 2021. szeptember 7. – 2021. szeptember 20.

Ötödik szakasz: 2021. szeptember 21. – 2021. október 20.

Hatodik szakasz: 2021. október 21. – 2021. november 19.

Tartalmi értékelési szempontok

A projekthez kapcsolódó termelői csoporti, vagy termelői szervezeti tagság: 6 pont;

Környezeti szempontok érvényesítése: 20 pont;

Szakképzettséggel rendelkező munkavállalók foglalkoztatásának ösztönzése: 9 pont;

Térségi szempontok érvényesítése: 5 pont;

Üzleti terv minősége: 60 pont.

Támogatás formája

5 000 000 – 250 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke

A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

Az igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt

beruházási támogatás 50%-a.

Elszámolható költségek

Önállóan és önállóan nem támogatható tevékenységek költségei Általános költségek (5%):

 • hatósági eljárási díjak;

 • tanácsadói költségek;

 • közbeszerzési eljárások lefolytatásának díjai (1%);

 • tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának költségei (0,5%);

 • műszaki ellenőri szolgáltatás (1%);

 • könyvvizsgálat (0,5%);

 • projektelőkészítés

 • projektmenedzsment (2,5%).

Mezőgazdasági területek vízelvezetését célzó meliorációs tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásvásárlások.

Mezőgazdaság digitális átállásához szükséges szolgáltatásvásárlások költsége (7%).

Immateriális beruházások költsége.

Benyújtandó dokumentumok

Mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret igazolását alátámasztó dokumentumok.

Annak igazolása, hogy árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

Fiatal mezőgazdasági termelői fogalomnak való megfelelés esetén a mezőgazdasági jellegű végzettséget igazoló okirat szkennelt változata.

Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok.

A gépekre, eszközökre, szolgáltatásokra vonatkozólag 3 db árajánlat. Az üzleti terv értékeléséhez szükséges dokumentumok.

További információ

https://www.palyazat.gov.hu/-vp2-418-21-mezgazdasg-digitlis-tllshoz-kapcsold-preczis-fejlesztsek-tmogatsa#