Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Lovas létesítmények fejlesztése VP6-6.4.1.1-22


Jelen felhívás legfőbb célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és magánszemélyek induló vagy már működő lovas tevékenységeinek támogatása, kiemelten a lovas létesítmények fejlesztésével.

Pályázat megnevezése

Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Lovas létesítmények fejlesztése
VP6-6.4.1.1-22

Felhívás célja

Jelen felhívás legfőbb célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és magánszemélyek induló vagy már működő lovas tevékenységeinek támogatása, kiemelten a lovas létesítmények fejlesztésével.

Keretösszeg

5 000 000 000 Ft
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 80-100 db.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

Fedett lovarda kialakítása-, létrehozása-, felújítása-, bővítése lovas pályával
Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Választható tevékenységek

Kiszolgáló egységek kialakítása, felújítása, bővítése pl. raktár, büfé helyiség
Szociális helyiségek (pl.: mosdó, öltözők) kialakítása, felújítása, bővítése Vagyonvédelmet célzó beruházások megvalósítása
A lovas létesítményhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra
Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása Tűzivíztározó kiépítése, korszerűsítése, felújítása
Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment
Ingatlan vásárlása

Műszaki és szakmai elvárások

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot. A projekt keretében kizárólag olyan fejlesztés valósítható meg, amelynek eredményeként a fedett lovarda részeként lovas pálya is kialakításra kerül. Amennyiben a fejlesztéssel érintett fedett lovarda már rendelkezik a fogalomjegyzék szerinti lovas pályával, abban az esetben a projekt keretében nem szükséges új lovas pályát létrehozni.

Az építésre vonatkozó árajánlatokat az ÉNGY struktúrájának megfelelő részletezettséggel, építési tételekre lebontva szükséges elkészíteni.

Megvalósítás időtartama

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Támogatást igénylők köre

A projektek megvalósítására kizárólag a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken van lehetőség.

Vidéki térségekben működő mikrovállalkozás

Vidéki térségekben élő magánszemély vagy őstermelő

Tartalmi értékelési szempontok

A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható. Az üzleti terv esetében elérhető maximális pontszám 70 pont.

Minimális elérendő pontszám: 50 pont. Üzleti terv minimális pontszáma: 40 pont

Mérföldkövek

A projekt megvalósítása során legalább egy, legfeljebb három mérföldkő tervezhető.

Támogatás formája

vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke

maximum 100.000.000 forint

Intenzitás

290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerint nem besorolható járásban lévő település: 50%

290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” járásban lévő település: 60%

290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő település: 70%

Előleg

Igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a

Elszámolható költségek

Projekt előkészítés költségei

 • Jogszabály, hatóság, felhívás által előírt kötelező előzetes tanulmányok, műszaki dokumentáció

 • Környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat

 • Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények

 • Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díja

 • Tervellenőr költsége

 • Előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői tanácsadás Beruházási költségek:

 • Ingatlanvásárlás

 • Terület-előkészítés

 • Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)

 • Első üzembe helyezésű beépítésre kerülő technológiai berendezések

  Szolgáltatások:

 • Műszaki ellenőri szolgáltatás

 • Nyilvánosság biztosításának költsége

 • Könyvvizsgálói szolgáltatás

 • Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek
  Projektmenedzsment költségek

Immateriális javak beszerzése

Korlátok

Közbeszerzési eljárások lefolytatása: 1% Tájékoztatás, nyilvánosság: 0,5%

Könyvvizsgálat: 0,5%

Projektmenedzsment: 2,5% Műszaki ellenőri szolgáltatás: 1% Ingatlan vásárlás: 2%

Terület-előkészítés: 2%

Határidő

Első szakasz: 2022. május 4. – 2022. május 17.

Második szakasz: 2022. május 18. – 2022. május 31.

Harmadik szakasz: 2022. június 1. – 2022. június 14.

Negyedik szakasz: 2022. június 15. – 2022. június 28.

Ötödik szakasz: 2022. június 29. – 2022. július 12.

Benyújtandó dokumentumok

Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében: az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentum + építészeti- műszaki tervdokumentáció

Nem engedélyköteles építési tevékenység esetében: 4. számú melléklet szerinti nyilatkozat + építészeti-műszaki tervdokumentáció

Csak szereléssel járó tevékenység esetében: technológiai leírás + helyszínrajz, vázrajz

Lakcímet, vagy a tartózkodási helyet igazoló hatósági igazolvány másolata Rendezett tulajdoni és/vagy használati viszonyok igazolása

Együttműködési megállapodások

Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok

Önkormányzat által kiállított településképi bejelentés tudomásulvételéről szóló döntés, vagy igazolás arról, hogy a beruházás településképi bejelentési eljáráshoz nem kötött.

Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott és a szolgáltató által visszaigazolt igénybejelentő

ÉNGY-ben nem szereplő építési tételekre, valamint technológiai elemekre vonatkozólag 3 db árajánlat

Működő létesítmények fejlesztése esetében érvényes üzemeltetési engedély

Országos Lótenyésztési Információs Rendszerből származó igazolás

További információ

https://www.palyazat.gov.hu/vp6-6411-22-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-lovas-ltestmnyek-fejlesztse