Nemzeti Együttműködési Alap, Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatások 2021


Megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezeteknek szóló egyszerűsített, összevont és normatív pályázatai. Az összevont pályázatok kapcsán a civil szervezetek 5 kategóriában, összesen 10 konstrukció valamelyikére pályázhatnak.

Pályázat

megnevezése

Nemzeti Együttműködési Alap, Civil szervezetek működésének

biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatások 2021

Pályázati támogatás célja

Közösségi környezet kollégium (NEAO-KP-1-2021/1-2): A közművelődés, a tudomány és kutatás, az audio-és telekommunikáció, az informatika, az elektronikus hírközlés, a szakképzés és felnőttképzés, az ismeretterjesztés, a fogyasztóvédelem, a település-és közösségfejlesztés, a kulturális tevékenység, a társadalmi párbeszéd, valamint a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek támogatása

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium (NEAO-KP-1-2021/3-4): Az élet-és vagyonbiztonság, a közbiztonság, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa-elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport területén működő civil szervezetek támogatása.

Nemzeti összetartozás kollégium (NEAO-KP-1-2021/5-6): A kárpát- medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység, az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme, egyéb kulturális tevékenység (zene, tánc, népzene, néptánc), hagyományápolás területén működő civil szervezetek támogatása.

Társadalmi felelősségvállalás kollégium (NEAO-KP-1-2021/7-8): Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, család és gyermekjóléti szolgáltatók, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek, természet-és környezetvédelem, polgári védelem területén működő civil szervezetek támogatása.

Új nemzedékek jövőjéért kollégium (NEAO-KP-1-2021/9-10): A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet, gyermek-és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés területén működő civil szervezetek támogatása.

Támogatott

tevékenységek

Közösségi környezet kollégium:

NEAO-KP-1-2021/1:

 • a, alapcél szerinti tevékenysége működési költségeinek biztosítása

 • a, nemzetközi civil kapcsolatokban magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;

 • b, civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása;

 • c, civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;

 • d, civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;

 • e, civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása.

NEAO-KP-1-2021/2:

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium:

NEAO-KP-1-2021/3:

 • a, alapcél szerinti tevékenysége működési költségeinek biztosítása

 • a, civil szervezeteket, határon túli civil szervezeteket érintő szakmai programok –különösen évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények–, valamint a programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek támogatása;

 • b, nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;

 • c, civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;

 • d, civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása.

 • a, alapcél szerinti tevékenysége működési költségeinek biztosítása

 • a, civil szervezeteket, határon túli civil szervezeteket érintő szakmai programok, különösen évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények, valamint a programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek támogatása;

 • b, nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;

 • c, civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása.

 • a, alapcél szerinti tevékenysége működési költségeinek biztosítása

 • a, civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása.

 • a, alapcél szerinti tevékenysége működési költségeinek biztosítása

 • a, civil szervezeteket, határon túli civil szervezeteket érintő szakmai programok, különösen évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények, valamint a programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek támogatása;

 • b, nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása,

NEAO-KP-1-2021/4:

Nemzeti összetartozás kollégium:

NEAO-KP-1-2021/5:

NEAO-KP-1-2021/6:

Társadalmi felelősségvállalás kollégium:

NEAO-KP-1-2021/7:

NEAO-KP-1-2021/8:

Új nemzedékek jövőjéért kollégium:

NEAO-KP-1-2021/9:

NEAO-KP-1-2021/10:

nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;

 • c, civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoringtevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása;

 • d, civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;

 • e, civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;

 • f, civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása.

Nem támogatható tevékenységek

Nem támogatható tevékenységek különösen:

 • a kedvezményezett által alapított vagy fenntartásában működő jogi személy (pl. az alapítvány fenntartásában működő óvoda, iskola) tevékenységéhez kapcsolódó költség;

 • visszaigényelhető előzetesen felszámított általános forgalmi adó;

 • Ingatlan beszerzés, létesítés;

 • Közúti járművek (kivétel kerékpár, a fogyatékkal élők kerekes- széke, mopedjei);

 • Bérelt ingatlan, illetve gépjármű felújítás költsége;

 • Tiszteletdíj, jutalom, segély, pénzbeli díjak;

 • Adósságszolgálat teljesítése;

 • Dohányáruk, alkohol tartalmú italok beszerzése.

Feltételek

A Tao tv. alapján látvány-csapatsport támogatásra fordított összeg a megelőző lezárt üzleti évben nem haladhatja meg a 3 millió Ft-ot.

Azon pályázó, mely összevont támogatásra nyújt be pályázatot, nem pályázhat egyszerűsített támogatásra

Egy pályázó szervezet csak egy kollégium összevont pályázati kiírására, azon belül is egy kategóriára nyújthat be pályázatot.

A pályázó szervezetnek meg kell felelnie az Áht. 50. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.

A pályázó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törtvény 1. § 4. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

A pályázó és képviselője vonatkozásában nem állhat fenn az Áht. 48/B. §

(1) bekezdésében, továbbá a Civil tv. 62. § (2) bekezdésében és 67. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok.

Azon Kedvezményezettek esetében, amelyek korábban is támogatást szereztek, kötelező az adott projekt szakmai és pénzügyi beszámoló megléte.

A pályázatok formai ellenőrzése során hiánypótlásra nincs lehetőség.

Keretösszeg

Közösségi környezet kollégium (NEAO-KP-1-2021/1-2):

– 1 050 333 688 Ft

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium (NEAO-KP-1-2021/3-4):

– 1 050 333 688 Ft

Nemzeti összetartozás kollégium (NEAO-KP-1-2021/5-6):

– 1 050 333 688 Ft

Társadalmi felelősségvállalás kollégium (NEAO-KP-1-2021/7-8):

– 1 050 333 688 Ft

Új nemzedékek jövőjéért kollégium (NEAO-KP-1-2021/9-10):

– 1 050 333 688 Ft

Pályázók köre

2019. december 31-éig Magyarországon nyilvántartásba vett: alapítvány, egyesület (beleértve a szövetséget).

Támogatás formája

Működési költség támogatása (NEAO-KP-1-2021/1-3-5-7-9): visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatás

Szakmai program és működési költség támogatása (NEAO-KP-1- 2021/2-4-6-8-10): vissza nem térítendő támogatás

Támogatás támogatási előleg formájában, egy összegben kerül rendelkezésre bocsátásra, utólagos elszámolás mellett.

Ha a szervezet éves összes bevétele 2019. évben eléri vagy meghaladja a 75 millió Ft-ot: kizárólag visszatérítendő támogatás.

Intenzitás

100%

Támogatás mértéke

Közösségi környezet kollégium:

NEAO-KP-1-2021/1: 200 000 – 3 000 000 Ft

NEAO-KP-1-2021/2: 500 000 – 4 000 000 Ft

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium:

NEAO-KP-1-2021/3: 200 000 – 3 000 000 Ft

NEAO-KP-1-2021/4: 350 000 – 4 000 000 Ft

Nemzeti összetartozás kollégium:

NEAO-KP-1-2021/5: 200 000- 3 000 000 Ft

NEAO-KP-1-2021/6: 350 000 – 3 900 000 Ft

Társadalmi felelősségvállalás kollégium:

NEAO-KP-1-2021/7: 200 000 – 3 000 000 Ft

NEAO-KP-1-2021/8: 350 000 – 3 900 000 Ft

Új nemzedékek jövőjéért kollégium:

NEAO-KP-1-2021/9: 200 000- 3 000 000 Ft

NEAO-KP-1-2021/10: 350 000 – 3 900 000 Ft

Benyújtás

Beadás: elektronikusan, a NIR-en keresztül Beadható pályázatok száma:

 • Működési költség támogatása (NEAO-KP-1-2021/1-3-5-7-9): szervezetenként 1 db pályázat önállóan

 • Szakmai program és működési költség támogatása (NEAO-KP-1- 2021/2-4-6-8-10): szervezetenként 2 db pályázat, melyből 1 db önállóan, 1 db határon túli szervezettel társulásban.

 • Határon túli civil szervezet kizárólag a NEAO-KP-1-2021/6 és a NEAO-KP-1-2021/10 konstrukciókra adhat be önállóan pályázatot.

Pályázati díj: 2 000 Ft, a pályázat benyújtásának napjáig

Kötelező dokumentumok

 • utolsó lezárt üzleti évről (2019.) szóló számviteli beszámoló

 • utolsó lezárt üzleti évről (2019.) szóló számviteli beszámoló letétbehelyezéséről szóló igazolás

 • pályázati díj befizetését igazoló banki dokumentum

 • általános nyilatkozat

Határidő

2020. november 11, 12:00

Megvalósítás

Közösségi környezet kollégium (NEAO-KP-1-2021/1-2): 2021. április 1.

– 2022. március 31.

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium (NEAO-KP-1-2021/3-4): 2021. április 1. – 2022. március 31.

Nemzeti összetartozás kollégium (NEAO-KP-1-2021/5-6): 2021. április 1. – 2022. március 31.

Társadalmi felelősségvállalás kollégium (NEAO-KP-1-2021/7-8): 2021. április 1. – 2022. március 31.

Új nemzedékek jövőjéért kollégium (NEAO-KP-1-2021/7-8): 2021. április 1. – 2022. március 31.

További információk

https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap- kereteben-3/

Letölthető dokumentumok: Nemzeti Együttműködési Alap, Civil szervezetek működésének biztosítására