Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022


Megjelent az MFP-ÖTIK/2022 azonosító számú pályázati kiírás a Magyar Falu Programban az önkormányzati tulajdonú épületek fejlesztésére.

 

Pályázat megnevezése

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022

Felhívás célja

Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai/önkormányzatok társulásai kizárólagos tulajdonában lévő egyes ingatlanok korszerűsítése, fejlesztése, felújítása, építése, valamint eszközök beszerzése.

Keretösszeg

10 000 000 000 Ft.

Kategóriák

MFP-ÖTIK/2022/1: Faluházak fejlesztése

MFP-ÖTIK/2022/2: Bölcsődeépületek felújítása, korszerűsítése, átalakítása MFP-ÖTIK/2022/3: Óvodaépületek felújítása, korszerűsítése, új óvoda építése MFP-ÖTIK/2022/4: Orvosi rendelők fejlesztése, építése

MFP-ÖTIK/2022/5: Közösségi terek fejlesztése

MFP-ÖTIK/2022/6: Kültéri közösségi létesítmény, illetve eszközök, gépjármű tárolására alkalmas létesítmény építése, felújítása, átalakítása, beszerzése

Önállóan támogatható tevékenységek

MFP-ÖTIK/2022/1:

 • Faluházak külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése

 • Új épület építése (indokolt esetben)

 • Környezetrendezés

  MFP-ÖTIK/2022/2:

 • Működő bölcsődei, mini bölcsődei intézmények külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása

 • Eszközbeszerzés

 • Környezetrendezés

  MFP-ÖTIK/2022/3:

 • – Meglévő óvodai intézmény külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése

 • Új óvodaépület építése

 • Környezetrendezés

  MFP-ÖTIK/2022/4:

 • Meglévő egycélú vagy többcélú egészségügyi létesítmény külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése

 • Meglévő eltérő funkciójú épület egészségügyi létesítménnyé történő átalakítása

 • Új egészségügyi intézmény építése

 • Környezetrendezés

 • Fogászati, fogszabályozási kezelőegység beszerzése, üzembe helyezése

  MFP-ÖTIK/2022/5:

 • Közösségi terek külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése

 • Új épület építése

 • Környezetrendezés

  MFP-ÖTIK/2022/6:

 • Új kültéri közösségi létesítmény vagy tárolásra alkalmas létesítmény építése

 • Meglévő kültéri közösségi létesítmény vagy tárolásra alkalmas

  létesítmény felújítása, bővítése, átalakítása

 • Ideiglenes szabadtéri közösségi létesítmény és mobil eszközök beszerzése

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

Ingatlanvásárlás (MFP-ÖTIK/2022/1, MFP-ÖTIK/2022/3, MFP-ÖTIK/2022/4, MFP-ÖTIK/2022/5)

Bútorok, eszközök beszerzése (MFP-ÖTIK/2022/1, MFP-ÖTIK/2022/3, MFP-

ÖTIK/2022/4, MFP-ÖTIK/2022/5)

Infokommunikációs eszközök beszerzése (MFP-ÖTIK/2022/1, MFP-ÖTIK/2022/5)

Akadálymentesítés (MFP-ÖTIK/2022/1, MFP-ÖTIK/2022/2, MFP-ÖTIK/2022/3, MFP-ÖTIK/2022/4, MFP-ÖTIK/2022/5)

Azbesztmentesítés (MFP-ÖTIK/2022/1, MFP-ÖTIK/2022/2, MFP-ÖTIK/2022/3, MFP-ÖTIK/2022/4, MFP-ÖTIK/2022/5)

Előkészítés, tervezés (MFP-ÖTIK/2022/1, MFP-ÖTIK/2022/2, MFP-ÖTIK/2022/3, MFP-ÖTIK/2022/4, MFP-ÖTIK/2022/5, MFP-ÖTIK/2022/6)

Közbeszerzés (MFP-ÖTIK/2022/1, MFP-ÖTIK/2022/2, MFP-ÖTIK/2022/3, MFP-ÖTIK/2022/4, MFP-ÖTIK/2022/5, MFP-ÖTIK/2022/6)

Megvalósítás kapcsolódó tevékenységei: ellenőrzés, menedzsment (MFP-ÖTIK/2022/1, MFP-ÖTIK/2022/2, MFP-ÖTIK/2022/3, MFP-ÖTIK/2022/4, MFP-ÖTIK/2022/5, MFP-ÖTIK/2022/6)

Kötelezően megvalósítandó tevékenység

Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (minden kategória esetében)

Műszaki és szakmai elvárások

Egy pályázó legfeljebb két kategóriára nyújthat be pályázatot. Kategóriánként külön pályázatot kell benyújtani.

Építési tevékenység esetén műszaki ellenőr alkalmazása, építési és felmérési napló vezetése kötelező.

MFP-ÖTIK/2022/1 esetében: új építés kizárólag akkor lehetséges, ha a meglévő épület szakértői véleménnyel alátámasztva életveszélyes.

Megvalósítás időtartama

A projekt megvalósítására legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Projekt fenntartása

Építési beruházás esetén: 5 év

Eszközök, felszerelések, bútorzat esetén: 3 év

Támogatást igénylők köre

5 000 fő és ez alatti helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek

5 000 fő és ez alatti helyi önkormányzatok társulásai

Benyújtandó dokumentumok

Építési tevékenységek esetén:

 • tervezett beruházást bemutató alaprajz, vázlatrajz, helyszínrajz, homlokzati rajz, műszaki leírás

 • meglévő állapotot bemutató fotódokumentáció

 • engedélyköteles tevékenység esetén az engedélyezési eljárás megindításához szükséges dokumentáció

 • ingatlanvásárlás esetén: előszerződés, értékbecslés

 • nem engedélyköteles tevékenység esetén: tervezői nyilatkozat

 • tervezői költségbecslés vagy árajánlat Ingatlan tulajdoni lap másolata

  Eszközök, felszerelések esetében:

 • árajánlat

 • részletes műszaki leírás

Önkormányzat nyilatkozata az ellátott feladatokról

Több önkormányzat együttes kérelme esetén: hozzájáruló nyilatkozatok Eltérő üzemeltető esetén: üzemeltetői nyilatkozat

Aláírási címpéldány

Bankszámláról szóló igazolás

Felhívás szerinti kötelező nyilatkozatok

Témaspecifikus mellékletek a Felhívás 1. melléklet B. pontja szerint

Támogatás intenzitása

Vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatás

Támogatás mértéke

MFP-ÖTIK/2022/1: legfeljebb 55 millió Ft, közös önkormányzati hivatal tagtelepülés esetén: legfeljebb 35 millió Ft.

MFP-ÖTIK/2022/2: felújítás, korszerűsítés: legfeljebb 55 millió Ft, eszközbeszerzés: legfeljebb 10 millió Ft

MFP-ÖTIK/2022/3: új építés: legfeljebb 160 millió Ft, felújítás, átépítés, korszerűsítés férőhely-bővítéssel: 110 millió Ft, férőhely bővítés nélkül: 55 millió Ft

MFP-ÖTIK/2022/4: egycélú orvosi rendelő: legfeljebb 35 millió Ft, többcélú intézmény esetén intézményi célok számától függően legfeljebb 65 – 135 millió Ft, fogászati kezelőegység beszerzése: legfeljebb 6 millió Ft

MFP-ÖTIK/2022/5: legfeljebb 35 millió Ft

MFP-ÖTIK/2022/6: új építés: legfeljebb 20 millió Ft, felújítás, átalakítás: legfeljebb 10 millió Ft, kültéri közösségi és mobil eszközök beszerzése: legfeljebb 5 millió Ft

Elszámolható költségek

Projekt-előkészítés, tervezés:

 • Pályázati dokumentáció összeállítása

 • Tervdokumentációk elkészítése

 • Tervezés, engedélyezés költségei

 • Hatósági eljárások költsége

 • Szakértői vélemények költsége
  Közbeszerzési eljárás:

 • Közbeszerzési dokumentáció

 • Közbeszerzési tanácsadás

 • Közbeszerzési eljárás
  Műszaki ellenőr:

 • Műszaki ellenőri szolgáltatás

 • Kapcsolódó engedélyek és hatósági díjak

Projektmenedzsment

Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Ezközbeszerzés

Infokommunikációs eszközök

Környezetrendezés

Korlátok

Általános költségek: projekt előkészítése, közbeszerzés, műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása: legfeljebb 7% Eszközbeszerzés: legfeljebb 15%

Infokommunikációs eszközök: legfeljebb 500 000 Ft

Környezetrendezés: legfeljebb 5 millió Ft Ingatlanvásárlás: legfeljebb 40%

Elbírálás feltételei

Pályázó adóerő-képessége a 2021. évi CX. törvény 2. melléklet 1.3. pontja szerint

Fejlesztés megvalósításának helye a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerint Fejlesztés megvalósításának helye a 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet szerint Pályázati kiíráshoz való viszony, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása

Környezettudatossági, energiahatékonysági vállalások, fenntarthatóság

Határidő

2022.01-03 – 2022.02.12

További információ

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml

MFP-ÖTIK-2022 – Felhívás kivonat letöltése (pdf)