Országos Bringapark Program


Felhívás célja, az egészséges szabadidő-eltöltési lehetőségek segítése Magyarországon új bringaparkok kialakításával, vagy már meglévő park felújításával. Keretösszege 400 millió Ft. Az infrastruktúra és kiegészítő szolgáltatások, szociális helyiségek építése önállóan csak akkor támogatható, ha a létesítménynél minimum 1 éve sportegyesületi edzések zajlanak minimum 15 fős taglétszámmal.

Pályázat megnevezése

Országos Bringapark Program

Felhívás célja

Egészséges szabadidő-eltöltési lehetőségek segítése Magyarországon új  bringaparkok kialakításával, vagy már meglévő park felújításával.

Keretösszeg

400 millió Ft.

Műszaki és szakmai elvárások

Az infrastruktúra és kiegészítő szolgáltatások, szociális helyiségek építése önállóan csak akkor támogatható, ha a létesítménynél minimum 1 éve sportegyesületi edzések zajlanak minimum 15 fős taglétszámmal.

A pályázó köteles igazolni, hogy a vállalt önrészt is a projekt megvalósítására fordítja.

A pályázat benyújtása az EPTK felületen keresztül történik.

A pályázatok bírálata a beérkezés sorrendjében történik, a rendelkezésre álló keretösszeg mértékéig.

A pályázó vállalja, hogy a Beszámoló elfogadását követő 5 évben, évente legalább 2 alkalommal ingyenes rendezvényt szervez a bringaparkban.

A pályázó vállalja, hogy jól látható helyre tájékoztató táblát helyez ki a fenntartási időszak végéig.

A pályázat költségtervvel együtt kerül benyújtásra.

Megvalósítás időtartama

Megvalósítási időszak kezdete: 2022. január 1.

Megvalósítási időszak zárása: 2022. december 31.

Támogatást igénylők köre

Helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, köztulajdonban álló gazdasági társaság, natúrpark, erdészeti szervezet, sportegyesület, egyházi szervezet, egyéb civil szervezet és gazdálkodó szervezet.

Fenntartási időszak

Beszámoló elfogadásától számított 5 év.

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke

A támogatás mértéke maximum 50%, és összesen nem haladhatja meg a 40 millió forintot.

Benyújtási határidő

2021. december 17.

Előleg

A támogatás egy összegben, előlegként kerül folyósításra.

Elszámolható költségek

Tájékoztatás: bringaparkról szóló információs tábla;

Tárgyi eszközbeszerzés: ha az eszköz a létesítmény működésének része, pl. kerékpárok, szervizállvány;

Faültetés: kerékpáros pálya nyomvonaláról kivágott fák pótlásának költsége; Infrastruktúra, kiegészítő szolgáltatások: kerékpárszerelő állvány, védőelemek, ivókút, padok, okospad, parkban használt kerékpár(ok), közvilágítás, szeméttároló;

Szociális helyiség, kiszolgáló létesítmény: mosdó, zuhanyzó, öltöző

(közművektől a kulcsrakész állapotig, berendezés nélkül), esőbeálló.

Elszámolási kritériumok

Az egyes költségelemek támogatásának maximuma:

 • Kerékpáros pumpapálya: 20 millió Ft;

 • BMX cross pálya: 15 millió Ft;

 • Erdei kerékpáros egynyomos pálya: 15 millió Ft;

 • Dirt/freeride pálya: 10 millió Ft;

 • BMX freestyle pálya: 15 millió Ft;

 • Kerékpáros triál pálya: 2 millió Ft;

 • Infrastruktúra, kiegészítő szolgáltatások, meglévő létesítmény esetén: 20%, maximum 3 millió Ft;

 • Szociális helyiség, kiszolgáló létesítmény, meglévő létesítmény esetén: 20%, maximum 4 millió Ft;

 • Projekt-előkészítés, tervezés: 7%;

 • Terület előkészítés: 2%;

 • Műszaki ellenőri szolgáltatás: 4%;

 • Projektmenedzsment: 2,5%.

Csatolandó mellékletek

Csatolandó dokumentumok:

 • önkormányzat esetében támogató képviselő-testületi határozat kivonata;

 • egyéb szervezet esetében nyilatkozat a bringapark megvalósításáról és fenntartásáról, saját forrás biztosításáról;

 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap (nem hiánypótoltatható);

 • tulajdonosi hozzájárulás a bringapark területének rendelkezésre bocsátásáról (nem hiánypótoltatható);

 • bringapark projekt bemutatása;

 • nyilatkozat a kiírásban szereplő kötelező üzemeltetésről, fenntartásról és rendezvények szervezéséről (nem hiánypótoltatható).

További információ

https://www.palyazat.gov.hu/orszagos_bringapark_program