Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése MFP-OJKJF/2022


Megjelent a Magyar Falu Program keretében az óvodai játszóudvarok, illetve a közterületi játszóterek és fitnesz parkok fejlesztését támogató pályázati felhívás.

Pályázat megnevezése

Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése
MFP-OJKJF/2022

Felhívás célja

5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken az önkormányzati tulajdonban lévő közterületi játszóterek/ fitness parkok és óvodai játszóudvarok építése, kialakítása, felújítása, eszközök és felszerelések fejlesztése, beszerzése.

Keretösszeg

1 500 000 000 Ft

Önállóan támogatható tevékenységek

Óvodai játszóudvar:

A) Óvodai játszóudvar kialakítása (építése), felújítása, korszerűsítése

B) Eszközök és felszerelések beszerzése

Közterületi játszótér és/vagy fitness park:

A) Közterületi játszótér kialakítása (építése), felújítása, korszerűsítése

B) Közterületi kültéri fitness park kialakítása

C) Játszótéri eszközök és felszerelések, valamint hulladékgyűjtő és pihenőpad beszerzése

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Akadálymentesítés (játszóudvar, illetve játszótér akadálymentesítése) Szállítási és üzembe helyezési költség

Tanúsítás költsége

Előkészítési, tervezési tevékenységek

 • pályázati dokumentáció összeállítása,

 • műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése,

 • tervezés, engedélyezés,

 • hatósági eljárások költsége

  Közbeszerzési eljárások költségei

 • közbeszerzési dokumentáció összeállítása,

 • közbeszerzési tanácsadói tevékenység,

 • közbeszerzési eljárás díja

  Megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek:

 • műszaki ellenőrzés,

 • projekt menedzsment költsége

Műszaki és szakmai elvárások

Minden beruházás esetén a jelenlegi és tervezett állapot bemutatására alkalmas műszaki tervdokumentáció kötelező.
Kizárólag olyan játszótéri eszközök beszerzése számolható el, amelyek tanúsítvánnyal és amennyiben szükséges használatbavételi engedéllyel rendelkeznek.

Megvalósítás időtartama

A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

Projekt fenntartása

Építési tevékenység: 5 év
Eszközök, berendezések: 3 év

Támogatást igénylők köre

5000 fő alatti helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek

5000 fő alatti helyi önkormányzati társulások

Benyújtandó dokumentumok

Építési tevékenységek esetén:

 • tervezett beruházást bemutató alaprajz, vázlatrajz, helyszínrajz, homlokzati rajz, műszaki leírás

 • meglévő állapotot bemutató fotódokumentáció

 • engedélyköteles tevékenység esetén az engedélyezési eljárás megindításához szükséges dokumentáció

 • ingatlanvásárlás esetén: előszerződés, értékbecslés

 • nem engedélyköteles tevékenység esetén: tervezői nyilatkozat

 • tervezői költségbecslés vagy árajánlat Ingatlan tulajdoni lap másolata

  Eszközök, felszerelések esetében:

 • árajánlat

 • részletes műszaki leírás

Önkormányzat társulási megállapodása (ha releváns)

Több önkormányzat együttes kérelme esetén: hozzájáruló nyilatkozatok

Aláírási címpéldány

Bankszámláról szóló igazolás

Felhívás szerinti kötelező nyilatkozatok

Támogatás intenzitása

Vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatás

Támogatás mértéke

Legfeljebb 6 000 000 Ft.

Elszámolható költségek

Projekt-előkészítési, tervezési költségek

 • pályázati dokumentáció összeállítása

 • műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése

 • tervezés, engedélyezés

 • hatósági eljárások költsége

 • szakértői vélemény költsége
  Közbeszerzési eljárások lefolytatása

 • közbeszerzési dokumentáció összeállítása

 • közbeszerzési tanácsadói tevékenység

 • közbeszerzési eljárás díja
  Műszaki ellenőri szolgáltatás

 • műszaki ellenőri szolgáltatás költsége

 • kapcsolódó engedélyek és egyéb hatósági díjak
  Projektmenedzsment költsége

Tájékoztatás és nyilvánosság költségei

Eszközök tanúsításának költsége

Szállítási és üzembe helyezési költség

Beszerzéssel és építéssel kapcsolatos költségek

Korlátok

Általános költségek (projekt előkészítés, közbeszerzés, ellenőrzés, menedzsment, nyilvánosság, tanúsítás, szállítás és üzembe helyezés): legfeljebb 7%

Elbírálás feltételei

Pályázó adóerő-képessége a 2021. évi CX. törvény 2. melléklet 1.3. pontja szerint

Fejlesztés megvalósításának helye a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerint Fejlesztés megvalósításának helye a 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet szerint Pályázati kiíráshoz való viszony, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása

Határidő

2022.01.03 – 2022.02.08.

További információ

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml

MFP-OJKJF-2022 – Pályázati kivonat letöltése (pdf)