Pályázati felhívás jelent meg az építőiparral közvetlen kapcsolatban álló gazdasági szervezetek vissza nem térítendő támogatására


Az építőipari ágazat fenntartható, modern technológián alapuló fejlődésének támogatása. A technológiai korszerűsítés lehetőséget teremt az ágazat kapacitáshiányának ellensúlyozására, a hiányzó munkaerő kiváltására. A támogatott beruházásnak javítania kell a technológiai felkészültséget, a versenyképességet és az erőforrás-hatékonyságot.

Pályázat

megnevezése

Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás

ÉPÍTŐ_5.2021.5

Felhívás célja

Az építőipari ágazat fenntartható, modern technológián alapuló fejlődésének támogatása. A technológiai korszerűsítés lehetőséget teremt az ágazat kapacitáshiányának ellensúlyozására, a hiányzó munkaerő kiváltására. A

támogatott beruházásnak javítania kell a technológiai felkészültséget, a versenyképességet és az erőforrás-hatékonyságot.

Keretösszeg

10 429 567 827 Ft.

Önállóan

támogatható

tevékenységek

A projekt keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

 • Gépek és szerszámok beszerzése;

 • Meglévő gépek minőségének fejlesztése;

 • Termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások;

 • Információs technológia-fejlesztés;

 • Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések;

 • Immateriális javak beszerzése;

 • Energiahatékonysági beruházások;

 • Megújuló energia használatát célzó beruházások;

 • Szakmai képzések támogatása.

Műszaki és szakmai elvárások

A fejlesztésnek meg kell felelnie legalább az alábbi követelmények egyikének:

 • Új ismeret vagy technológia hasznosítása;

 • Jelentős teljesítménynövekedés;

 • Termelés költségeinek csökkentése (a termelés csökkentése nélkül);

 • Új vagy átdolgozott termékek hazai piacra vitele;

 • Magyar építési termék népszerűsítése.

Jogcímek

 1. Gépek és szerszámok beszerzése, meglévő gépek minőségének fejlesztése, termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások, információs technológia-fejlesztés, gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése, energiahatékonysági beruházások, megújuló energia használatát célzó beruházások: regionális beruházási támogatás vagy kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás vagy csekély összegű támogatás.

 2. A szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége: regionális beruházási támogatás vagy kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás vagy csekély összegű támogatás vagy kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás.

 3. Szakmai képzések támogatása: képzési támogatás vagy csekély összegű támogatás.

Megvalósítás

időtartama

1 év, de legkésőbb 2022. június 30 (záró beszámoló benyújtásának

határideje).

Támogatást

igénylők köre

1. Kis- és középvállalkozások, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek:

 • Főtevékenységük besorolható a következők valamelyikébe: TEÁOR 41.20- 43.99, 16, 23, 24, 22.21, 22.23, 25.11, 25.12, 25.21, 25.29, 25.61, 25.62, 25.72,

  25.93, 25.94, 27.12, 27.31, 27.32, 27.33, 27.40, 27.90, 28.14;

 • Alkalmazotti létszáma 10-249 fő között van;

 • Rendelkezik legalább 2 lezárt teljes üzleti évvel;

 • 2019-ben az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete elérte a 287 851 Ft-ot.

2. Mikrovállalkozások, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek:

 • Főtevékenységük besorolható a következők valamelyikébe: TEÁOR 71.11, 71.12, 71.20;

 • Alkalmazotti létszáma 1-9 fő között van;

 • Rendelkezik legalább 2 lezárt teljes üzleti évvel;

 • 2019-ben az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete elérte a 287 851 Ft-ot.

Kérelem benyújtása

2021. február 15 – 2021. március 5.

Tartalmi értékelési

szempontok

Új vagy átdolgozott termékek, szolgáltatások piacra vitele Műszaki értékelést és/vagy műszaki innovációs auditot készített Tartalmaz BIM-hez kapcsolódó technológiafejlesztést

Javul a cég digitalizációs szolgáltatási színvonala Kimutatható hatékonyságjavulás

Termelékenység javulást vállal

Igényelt támogatás és az éves árbevétel aránya Külső képzést megvalósít

Belső képzést megvalósít

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Nyújtható

támogatás

 1. Kis- és középvállalkozások részére: 25 millió Ft – 400 millió Ft.

 2. Mikrovállalkozások részére: 8 millió Ft – 50 millió Ft.

Támogatás mértéke

Csekély összegű támogatás: 100%

Regionális beruházási támogatás: Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél- Alföld, Dél-Dunántúl: kisvállalkozások: 70%, középvállalkozások: 60 %. Közép-Dunántúl: kisvállalkozások: 55%, középvállalkozások: 45%. Nyugat-

Dunántúl: kisvállalkozások 45%, középvállalkozások: 35%, Közép-

Magyarország: kisvállalkozások 55%, középvállalkozások: 45%.

Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás: kisvállalkozások: 20%, középvállalkozások: 10%.

Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás: 50%. Képzési támogatás: 50%.

Fenntartás

5 év

Elszámolható költségek

1. Tevékenységhez kapcsolódó költségek:

 • Új, egyenként minimum nettó 200 ezer Ft értékű eszközök;

 • Telekommunikációs eszközök beszerzési költségei;

 • Alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése;

 • Immateriális javak beszerzésével kapcsolatos költségek (elszámolható költségek legfeljebb 50%-áig);

 • Migrációs fejlesztések költségei;

 • Betanítás költsége;

 • Beruházás-lebonyolítói valamint BIM-képzésen való részvétel költsége;

 • Szakmai fordítás, szakmai közreműködés költsége;

 • Belső képzések költségei.

 1. Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó költségek (kizárólag de minimis jogcímen).

 2. Innovációs, technológiai audit költsége (kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás vagy de minimis jogcímen).

 3. Projektmenedzsment költségei (elszámolható költségek legfeljebb 5%-áig, de minimis jogcímen).

További információ

Tájékoztatás – Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás igénylésének feltételeiről

Pályázati felhívás jelent meg az építőiparral közvetlen kapcsolatban álló gazdasági szervezetek vissza nem térítendő támogatására