VP2-4.1.1.9-21 Állattartó telepek megújításának támogatása


Megnyílt az állattartó telepek támogatásáról szóló pályázati lehetőség, VP2-4.1.1.9-21 azonosító számon.

Pályázat megnevezése

VP2-4.1.1.9-21 Állattartó telepek megújításának támogatása

Felhívás célja

Állattartó gazdaságok versenyképességének javítása a hozzáadott érték termelésének fokozásával, új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztése révén. Alapvető cél a kisebb méretű állattartó telepek fejlesztése.

Keretösszeg

2A: mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének javítása, szerkezetátalakítása és korszerűsítése: 21 000 000 000 Ft

2B: ágazatba való belépés megkönnyítése: 6 000 000 000 Ft

5B: ágazat energiahatékonyságának fokozása: 3 000 000 000 Ft

Támogatott pályázatok várható száma

500 – 600 db.

1 kérelemre jutó átlagos forrás: 50 – 60 000 000 Ft

Önállóan támogatható tevékenységek

A.1) Baromfitartó telepek korszerűsítése

A.1.1:Építéssel járó állattartási technológia kialakítása:

a) állategészségügy, takarmányozás, állattartás az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák

b) Állattartásra szolgáló épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése

A.1.2: Eszközök, gépek beszerzése:

a) Takarmányozás gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelése, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek. Tojásosztályozó- és csomagoló, illetve tisztító berendezések

A.2) Sertéstartó telepek korszerűsítése

A.2.1: Építéssel járó állattartási technológia kialakítása:

a) állategészségügy, takarmányozás, állattartás az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák

b) Állattartásra szolgáló épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése

A.2.2: Sertéstartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése:

a) Takarmányozás gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelése, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek

A.3: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

A.3.1: Építéssel járó állattartási technológia kialakítása:

a) állategészségügy, takarmányozás, állattartás az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák

b) Állattartásra szolgáló épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése

A.3.2: Szarvasmarhatartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése:

a) Takarmányozás gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelése, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek, etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközök.

b) Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése

c) A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése

A.4: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése

A.4.1: Építéssel járó állattartási technológia kialakítása:

a) Takarmányozás gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelése, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek, etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközök

b) Állattartásra szolgáló épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése

A.4.2: Juh- és kecsketartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése:

a) Takarmányozás gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelése, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek, etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközök

b) Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése

c) A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése

A.5 Egyéb állattartó telepek korszerűsítése

A.5.1: Építéssel járó állattartási technológia kialakítása:

a) állategészségügy, takarmányozás, állattartás az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák

b) Állattartásra szolgáló épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése

A5.2: Egyéb állatok tartásához kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése:

a) Takarmányozás gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelése, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek

b) Kizárólag ló- és nyúltartás kapcsán: Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése. A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése

B) Energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása valamennyi célterület kapcsán

B.1: Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása:

 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

 • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése

 • Világítási rendszerek korszerűsítése

 • Beépített technológiai berendezések korszerűsítése

B.2: Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:

– Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Projekt előkészítés (szakmai előkészítés, közbeszerzés) Mérnöki feladatok

Projektmenedzsment

Egyéb szolgáltatások, pl. kötelező nyilvánosság biztosítása

Alábbi tevékenységek csak építéssel járó technológiák kialakítása valamint állattartáshoz kapcsolódó gépek beszerzése tevékenységgel együtt támogathatók:

 • Telepen belüli infrastruktúra-fejlesztés

 • Telepirányítási, teljesítményvizsgálati stb. rendszerek telepítése és fejlesztése

 • Istállón belüli trágyakezelés korszerűsítése

 • Szervestrágya kijuttatás eszközeinek beszerzése

 • Traktor beszerzése (1 db)

Megvalósítás időtartama

A projekt megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre

Támogatást igénylők köre

Legalább 6000 STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők, amelyek árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Kérelem benyújtása

A támogatási kérelem benyújtása az alábbi szakaszokban lehetséges:

Első szakasz: 2021.05.28 – 2021.06.10.

Második szakasz:2021.06.11 – 2021.06.24.

Harmadik szakasz: 2021.06.25 – 2021.07.08.

Negyedik szakasz: 2021.07.09 – 2021.07.22.

Értékelési szempontok

Kapcsolódó termelői csoporti, vagy termelői szervezeti tagság: 5 pont Energiahatékonyság javításra irányuló tevékenység és/vagy megújuló energiaforrás hasznosítás: 15 pont

Megújuló energiaforrás hasznosító technológia fejlesztése vagy kiépítése: 15 pont

Foglalkoztatotti létszám növelése: 5 pont

Környezeti szempontok érvényesítése: 15 pont

Térségi szempontok érvényesítése: 5 pont

Üzleti terv minősége: 55 pont

Támogatás intenzitása

Konvergencia régiók: 50%

Közép-magyarországi régió: 40%

Támogatás mértéke

1. és 2. célterület esetében: legfeljebb 100 000 000 Ft

3. célterület esetében: legfeljebb 50 000 000 Ft

4. és 5 célterület esetében: legfeljebb 20 000 000 Ft

Elszámolható költségek

Elszámolható költségekre vonatkozó korlátok:

 1. Általános költségek és immateriális javak költségei: 5% Ebből:

  • Közbeszerzés költsége: 1%

  • Nyilvánosság biztosítása: 0,5%

  • Műszaki ellenőri szolgáltatás: 1%

  • Könyvvizsgálat: 0,5%

  • Projektmenedzsment: 2,5%

 2. Infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszköz beszerzés: 15% Ebből:

  • Terület előkészítés: 2%

Szükséges dokumentumok

Üzemméret igazolását alátámasztó dokumentumok

Legalább 50% mezőgazdasági tevékenységből származó árbevételt igazoló

dokumentumok

Fiatal mezőgazdasági termelő esetén végzettséget igazoló dokumentumok Őstermelők esetében nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó dokumentumok

Engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentum (ha releváns) Építészeti-műszaki tervdokumentáció (ha releváns)

Nyilatkozat építési engedélykötelességről (ha releváns)

Hálózatra termelő napelemes projekt esetében visszaigazolt igénybejelentő

Energiahatékonyság javítása esetén alátámasztó kalkuláció Alátámasztó számítások, dokumentációk (ha releváns) Energetikai minőségtanúsítvány (ha releváns)

ENGY-ben nem szereplő tételekre 3db árajánlat Érintett ingatlanokra vonatkozó igazolások

További információ

https://www.palyazat.gov.hu/-vp2-4119-21-llattart-telepek-megjtsnak-tmogatsa

tmogatsa#