Egyházi közösségi terek fejlesztése MFP-EKT/2022


Megjelent a Magyar Falu Program keretén belül az egyházak által fenntartott közösségi terek fejlesztését támogató pályázati felhívás.

Pályázat megnevezése

Egyházi közösségi terek fejlesztése MFP-EKT/2022

Felhívás célja

5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken működő történelmi egyházak számára egyházi közösségi terek fejlesztésének támogatása.

Keretösszeg

3 000 000 000 Ft

Önállóan

támogatható

tevékenységek

Használatban lévő, egyházi tulajdonú épület lakhatás céljára nem szolgáló közösségi tereinek (épületrész, helyiség):

 • külső és belső felújítása

 • bővítése

 • energetikai korszerűsítése

  Használaton kívüli egyházi tulajdonú, a projekt eredményeként közösségi tér céljára szolgáló épület:

 • felújítása, bővítése

 • energetikai korszerűsítése

Környezetrendezés

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Közösségi tér fejlesztéséhez szükséges bútorbeszerzés, feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése

Infokommunikációs eszközök beszerzése

Akadálymentesítés Azbesztmentesítés

Előkészítési, tervezési tevékenységek

 • pályázati dokumentáció összeállítása,

 • műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése,

 • tervezés, engedélyezés,

 • hatósági eljárások költsége

 • közbeszerzési eljárások költségei

  Megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek:

 • műszaki ellenőrzés,

 • projekt menedzsment költsége

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Műszaki és szakmai elvárások

Építési munkálatokkal kapcsolatos tevékenység(ek) megvalósítása során a hatályos, építésre vonatkozó jogszabályok betartása kötelező.
Különösen támogathatók azok a települések, amelyek a kérelem beadásakor nem rendelkeznek jelenleg működő, közösségi funkciót betöltő egyházi közösségi és kulturális térrel.

Megvalósítás időtartama

A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Projekt fenntartása

Építési tevékenység: 5 év
Eszközök, berendezések: 3 év

Támogatást igénylők köre

5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken szolgálatot ellátó történelmi egyházak

Benyújtandó dokumentumok

Építési tevékenységek esetén:

 • tervezett beruházást bemutató alaprajz, vázlatrajz, helyszínrajz, homlokzati rajz, műszaki leírás

 • meglévő állapotot bemutató fotódokumentáció

 • engedélyköteles tevékenység esetén az engedélyezési eljárás megindításához szükséges dokumentáció

 • nem engedélyköteles tevékenység esetén: tervezői nyilatkozat

 • tervezői költségbecslés vagy árajánlat

Ingatlan tulajdoni lap másolata Eszközök, felszerelések esetében:

– árajánlat Egyházfőhatósági igazolás Aláírási címpéldány

Bankszámláról szóló igazolás

Felhívás szerinti kötelező nyilatkozatok

Támogatás intenzitása

Vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatás

Támogatás mértéke

Legfeljebb 35 millió Ft

Elszámolható költségek

Projekt-előkészítési, tervezési költségek

 • pályázati dokumentáció összeállítása

 • műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése

 • tervezés, engedélyezés

 • hatósági eljárások költsége
  Közbeszerzési eljárások lefolytatása

 • közbeszerzési dokumentáció összeállítása

 • közbeszerzési tanácsadói tevékenység

 • közbeszerzési eljárás díja
  Műszaki ellenőri szolgáltatás

 • műszaki ellenőri szolgáltatás költsége

 • kapcsolódó engedélyek és egyéb hatósági díjak Projektmenedzsment költsége

Tájékoztatás és nyilvánosság költségei

Eszközbeszerzés

Infokommunikációs eszközök beszerzése

Környezetrendezés

Építési és kivitelezési költségek

Korlátok

Általános költségek (projekt előkészítés, közbeszerzés, ellenőrzés, menedzsment, nyilvánosság): legfeljebb 7%
Eszközbeszerzés: 15%
Infokommunikációs eszközök beszerzése: legfeljebb 500 000 Ft
Környezetrendezés: legfeljebb 5 millió Ft

Elbírálás feltételei

Pályázati kiíráshoz való viszony, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása
Környezettudatossági, energiahatékonysági intézkedések

Határidő

2022.01.03 – 2022.02.12.

További információ

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml
MFP-EKT-2022 -Pályázati kivonat letöltése (pdf)