HISZEK BENNED SPORT PROGRAM I. és III. ALPROGRAM


A Program célja, hogy alternatívát kínáljon a helyi szinten elsősorban szabadidősport területen zajló sporttevékenység finanszírozási lehetőségeinek további bővítésére, melynek mentén a széles társadalmi rétegek számára szervezett szabadidősport események lebonyolítása keretében a sportban kitűzött tömegesítés is megvalósulhat közvetlenül az állampolgárokhoz kapcsolódó színtéren.

Pályázat megnevezése

HISZEK BENNED SPORT PROGRAM I. és III. ALPROGRAM

„Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt Kapus Program”

Felhívás célja

A Program célja, hogy alternatívát kínáljon a helyi szinten elsősorban szabadidősport területen zajló sporttevékenység finanszírozási lehetőségeinek további bővítésére, melynek mentén a széles társadalmi rétegek számára szervezett szabadidősport események lebonyolítása keretében a sportban kitűzött tömegesítés is megvalósulhat közvetlenül az állampolgárokhoz kapcsolódó színtéren.

Keretösszeg

350 000 000 Ft.

Műszaki és szakmai elvárások

A támogatás szabadidősport programok megszervezését és lebonyolítását célozza.

Eseménysorozat esetén:

 • a pályázat tárgyát képező programok legalább 20 héten át tartsanak;

 • hetente legalább 50 fő regisztrált sportolását kell biztosítani;

 • minimum 3000 szabadidő sportolói aktivitás igazolása;

 • legalább 20% szolgáltatási kedvezmény biztosítása a szabadidő sportolók számára;

 • egy igazolt aktivitáshoz maximum 500 Ft támogatás számolható el.

 • Esemény esetén:

 • legalább 1500 szabadidő sportoló aktivitását (részvétel) tegyék lehetővé;

 • az esemény(ek) kapcsán biztosítani tervezett részvételi létszám legalább 60%-ával megegyező aktivitás igazolása;

 • legalább 20% szolgáltatási kedvezmény biztosítása a szabadidő sportolók számára;

 • egy igazolt aktivitáshoz maximum 500 Ft támogatás számolható el.

Megvalósítás időtartama

Támogatott időszak: 2021. május 1. – 2022. április 30. közötti időszak.

Támogatást igénylők köre

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 15. § (1) bekezdése, továbbá (2) bekezdésének b) pontja szerinti sportszervezetek.

Tartalmi értékelési szempontok

Előnyt jelent:

 • a program által érintett sportág(ak) sportágfejlesztési koncepciójában szereplő integrált, a szabadidősport fejlesztésére is figyelemmel lévő programmal való összehangolás;

 • a helyi sportfejlesztési koncepcióban foglalt, a koncepcióval tartalmában összefüggő programtartalmak támogatása;

 • a szabadidősport aktivitásokmegvalósításával minél nagyobb állampolgári létszámelérést valósít meg;

 • legalább két, vagy több településen valósítja meg a programot

 • eltérő települési szinteken (megyei jogú város, város, község) is megvalósít programot;

 • eltérő korosztályokat szólít meg a programmal, eseménysorozattal;

tervezi a Program megvalósítását követően a tevékenység folytatását a lebonyolításban érintett település(ek)en.

Támogatás mértéke

Legfeljebb 7 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás.

Előleg

A kedvezményezett a megítélt támogatás teljes összegének 50%-ára előleg formájában jogosult.

Elszámolható költségek

Elszámolható költségek:

 • terem- és létesítmény bérleti díj, a program lebonyolításával foglalkozó képzett sportszakemberek által nyújtott szolgáltatások költségei (legfeljebb 80%);

 • program szervezésével foglalkozó szakemberek juttatása (legfeljebb 20%);

 • Program népszerűsítésével kapcsolatos kommunikációs és marketing költségek (legalább 10%, ebből legfeljebb 5% kommunikációs költségek).

Benyújtandó dokumentumok

Projekt adatlap

Költségterv

Köztartozás mentességet igazoló NAV igazolás Ellenjegyzett aláírási címpéldány

Nyilatkozat az elmúlt két évben kapott támogatásokról.

Határidő

A projekt adatlapot és annak mellékleteit legkésőbb 2021. június 30. éjfélig kell postára adni.

További információ

https://masport.hu/wp-content/uploads/2021/05/kiiras-hiszek-

benned-sport-program_21-22.pdf