Pályázat bentlakásos népművészeti táborok szakmai megvalósításának támogatására


Pályázati lehetőség a Nemzeti Kulturális Alap Népművészet Kollégiumának felhívása révén országos, regionális és megyei hatókörű népművészeti bentlakásos táborok szakmai megvalósítására.

Pályázat megnevezése

Országos, regionális és megyei hatókörű népművészeti, bentlakásos táborok szakmai programjainak megvalósítása

Keretösszeg

50 000 000 Ft

Pályázók köre

Népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények, egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek

Műszaki- szakmai elvárások

Elvárás a komplex programszemlélet.

A szakmai megvalósítás az alábbi művészeti kategóriákat érinti: néptánc, tárgyalkotó népművészet.

Tematikus program, napi legalább 6 órás szakmai tartalom, legalább 4 éjszaka időtartam.

Nem támogatható:

  • NKA más szakmai szakmai kollégiumának illetékességi körébe tartozó rendezvények megvalósítása

  • Hivatásos művészeti rendezvények

  • Rendezvény értékeinek biztosítása

  • Egészségügyi szolgáltatások

  • Kizárólag népzenei (népi ének) jellegű táborok

  • Napközis táborok.

Elszámolható költségek

Előadók tiszteletdíja

Szakmai közreműködők tiszteletdíja

Oktatók tiszteletdíja

Szállítási költség (szakmai anyagok)

Szállásköltség (idegenforgalmi adó nem számolható el)

Csoportos étkeztetés (kizárólag főétkezésként elfogyasztott meleg étel és ásványvíz)

Szakmai anyagköltség

Terembérleti díj

Helyiségbérlet

Területbérlet

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás, 3 millió Ft-ot el nem érő támogatási összeg esetében támogatási előlegként, 3 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó támogatási

összeg esetén a támogatási szerződésben meghatározott módon.

Magvalósítás

időtartama

2021. március 1. – 2021. augusztus 31.

Intenzitás

legfeljebb 100%

Benyújtandó dokumentumok

106104 sz. betétlap

Részletes, mindenre kiterjedő költségvetés Nevezési díj befizetését igazoló bizonylat

Számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről Lebonyolító nyilatkozata (határon túli pályázók esetén)

Nyilatkozat az uniós állami támogatási szabályok alkalmazhatóságáról Összeférhetetlenségi nyilatkozat

Beadási határidő

2020. október 29. 23:59

Elbírálás szempontjai

A program szakmai színvonala

A pályázó eddigi szakmai munkája

A költségvetés megalapozottsága, realitása A program várható eredménye

Kistérségi vagy megyei összefogással valósul-e meg

Pályázati díj

2 millió Ft vagy az alatti támogatási igény esetén 5 000 Ft.

2 millió Ft feletti támogatási igény esetén a megpályázott összeg 1%-a

További információ

http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasook/nepmuveszet_201 102#2

Letölthető dokumentumok: Pályázat bentlakásos népművészeti táborok szakmai megvalósításának támogatására